Materiał Partnera

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Wybór kierunku studiów to bardzo ważna decyzja, która może rzutować na całe przyszłe życie, a przede wszystkim rozwój kariery zawodowej. Obecnie bardzo często możemy spotkać się z przekonaniem, że nie opłaca się studiować kierunków humanistycznych, zwłaszcza tych związanych z pedagogiką, ponieważ praca w systemie edukacji nie wiąże się z dużymi zarobkami. Czy to na pewno prawda?

Studia pedagogiczne zdecydowanie skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą z drugim człowiekiem, otwartych na potrzeby innych i chętnych do nawiązywania z nimi dobrych relacji – zauważa nasz rozmówca z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Natomiast przekonanie, że po ukończeniu tego kierunku możemy liczyć wyłącznie na słabo płatną i trudną pracę z dziećmi jest błędne. Przyjrzyjmy się bliżej plusom i minusom studiowania pedagogiki.

Czego możesz oczekiwać po studiach pedagogicznych?

Wybór kierunku studiów zawsze wiąże się z realizacją pewnego programu nauczania, który daje absolwentom podstawy do wykonywania konkretnego zawodu. Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają więc przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pracę z najmłodszymi – przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych.

Wybierając specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, zdobywasz jeszcze szersze umiejętności z zakresu psychologii, socjologii i filozofii, dzięki którym będziesz mógł pełnić funkcję pedagoga lub wychowawcy w rozmaitych placówkach opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a nawet zajmować się pracą w świetlicach socjoterapeutycznych itp.

Studia to nie tylko wiedza

Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, wykształcenie pedagogiczne nie ogranicza Twoich możliwości znalezienia pracy wyłącznie do instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Studia pedagogiczne to doskonała szansa na rozwinięcie umiejętności miękkich, nieocenionych w zawodach związanych z zarządzaniem ludźmi, a nawet… handlem.

Kształcenie w obszarze pedagogiki obejmuje szerokie zagadnienia związane z psychologią człowieka i doskonale rozwija umiejętności interpersonalne. Absolwenci pedagogiki mogą pochwalić się świetnymi zdolnościami komunikacyjnymi, co wynika z umiejętności lepszego rozumienia ludzi, zarówno na poziomie komunikatów werbalnych, jak i zachowań.

Gdzie studiować pedagogikę?

Oczywiście sama realizacja programu, zdawanie egzaminów i uzyskanie dyplomu nie jest  gwarancją przyszłego sukcesu. Bardzo ważna jest postawa, jaką student prezentuje podczas trwania edukacji, a konkretnie jego aktywność, wykraczająca poza program. Aby w pełni wykorzystać lata studenckie, warto rozglądać się za dodatkowymi seminariami, wykładami, możliwościami praktyk czy wyjazdów zagranicznych, które poszerzą Twoje doświadczenia.

Dlatego, wybierając uczelnię, zwróć uwagę na to, czy jest ona zorientowana wyłącznie na teorię czy też otwiera przed swoimi studentami dodatkowe możliwości rozwoju, takie jak programy stypendialne dla najlepszych, pomoc w znalezieniu dobrych praktyk czy wymiany międzynarodowe.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz