Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto stosować monitoring i jakie zachować standardy?

Dlaczego warto stosować monitoring i jakie zachować standardy?

Każdy budynek, czy plac firmowy wraz z zawartością stanowi istotny majątek firmy, czy instytucji. Nadzór nad nim pozwala zachować bezpieczeństwo oraz ochronić go przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Rejestrowany ruch osobowy na placach działa prewencyjnie i w razie wystąpienia problemów pozwala na odtworzenie sytuacji i znalezienia przyczyn zdarzeń o nacechowaniu negatywnym.

Podstawowe elementy systemu monitoringu to:

  • System kamer
  • Okablowanie
  • Rejestracja
  • Miejsce nadzoru.

Na system kamer monitorujących składają się kamery, ich mocowanie, system sterowania, dyżurka. Kamery są obecnie wyposażane w promiennik podczerwieni pozwalający na niewidoczne doświetlanie miejsc obserwowanych. Obszary pracy kamer powinny być wyznaczone tak, aby pomijać, jak najmniejsze powierzchnie obserwacji oraz aby widziały przedpole kamer sąsiadujących. Jak wyjaśnia Andrzej Hilczer z firmy PC PLUS, profesjonalnie zamontowany monitoring wizyjny, będzie w ten sposób, sam siebie chronił przed niepożądanym demontażem kamer.

Kamery monitorujące, nie wszystko widoczne na pierwszy rzut oka

Montując kamery, ważne jest, aby część kamer, mimo tabliczek informujących o wkraczaniu na obiekt monitorowany, musi być widoczna dla oka przybysza. Pozostałe należy rozmieścić tak, aby spełniały swą funkcję rejestrującą bez ryzyka zniszczenia przez wandali.

Okablowanie kamer i urządzeń musi być ułożone w sposób dyskretny, niewidoczny dla oka oraz odporny na urazy mechaniczne. Z pomocą przychodzi tu coraz popularniejszy system monitoringu bezprzewodowego, pozwalający dowolnie zmieniać ilość kamer monitorujących według potrzeb klienta. Okablowanie powinno być poprowadzone z zastosowaniem podwójnego zasilania wraz z zamontowaniem akumulatora na wypadek przerwy w dostawie prądu.

Rejestracja obrazu na dyski twarde

Obraz z kamer rzadko kiedy jest jedynie przekazywany na monitory. Standardem wysokiej jakości systemów do monitoringu wizyjnego jest nagrywanie na elektroniczne rejestratory wyposażone w pojemne dyski twarde. Dyski powinny być redundantne, czyli podwójne. Chodzi o zabezpieczenie nagrania przed awarią jednego z nich. Rejestrator powinien mieć też możliwość markowania istotnych fragmentów nagrań ze względu na pobudzenie czujników alarmowych.

Obszerność plików nagrań wymusza stosowanie różnych algorytmów archiwizacyjnych, polegających na zmniejszeniu ilości klatek na sekundę, kompresji plików, czy zmniejszeniu rozdzielczości obrazu w miarę upływu czasu.

Istotnym elementem całej instalacji jest miejsce nadzoru monitorowanego gdzie operatorzy ochrony, (manager lub właściciel obiektu) na bieżąco, przy pomocy wolantów (manipulatorów), podgląda obraz z kamer (również archiwalny) na monitorach.

Dzięki przemyślnie ułożonej sieci monitorującej firmy mają 24 h podgląd na to, co dzieje się w ich firmie, minimalizując koszty wynajęcia firm ochroniarskich.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz