Materiał Partnera

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Dlaczego warto się ubezpieczać?

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej nie gwarantuje zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku. Jednak w razie nieprzewidzianego zdarzenia gwarantuje wypłatę odszkodowania, które umożliwi pokrycie strat związanych z sytuacją losową. To zabezpieczenie na przyszłość, które wspomoże nas oraz naszych bliskich w razie utraty zdrowia lub majątku. Ubezpieczenia stanowią też zabezpieczenie w sytuacjach, w których nieumyślnie wyrządzimy komuś szkodę.

Rodzaje ubezpieczeń

Polisy dzielą się na dwie podstawowe grupy: majątkowe oraz na życie. Pierwsza z nich zawiera w sobie ubezpieczenia obowiązkowe, których posiadanie jest regulowane ustawą. Są to między innymi: OC pojazdu, OC rolnika, ubezpieczenie budynków w gospodarstwie, a także niektóre z OC zawodowych (na przykład: agent ubezpieczeniowy, lekarz, inżynier, radca prawny, detektyw, księgowy, notariusz). Cała reszta ubezpieczeń jest nieobowiązkowa, czyli ich zawarcie zależy od dobrej woli osoby zainteresowanej. Ochroną można objąć, chociażby: dom, mieszkanie, majątek firmy, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, samochód w razie kradzieży, wyjazd turystyczny. Świadczenie będzie także należne w razie ciężkiej choroby, złamania kości, śmierci osób bliskich, urodzenia dziecka, rekonwalescencji. Niektóre z polis zapewniają także usługi medyczne lub pomoc fachowców w domu. Wybór jest naprawdę ogromny, a każda oferta może być dopasowana do potrzeb interesanta.

Zalety ubezpieczeń

Poprzez regularne opłacanie składek cała odpowiedzialność za przykrą sytuację losową zostaje przeniesiona na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarta jest polisa. Zarówno jeśli zdarzenie dotyka bezpośrednio ubezpieczonego, jak i, gdy nieumyślnie spowoduje on straty w życiu osoby postronnej. Nie musimy więc płacić z własnej kieszeni za leczenie lub szkody wyrządzone przez złodzieja, pożar. Są pokrywane w ramach odszkodowania lub świadczenia, które ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w razie takiej sytuacji. Nazywa się to transferem ryzyka. Zakład ubezpieczeń po prostu koncentruje ludzi, którzy chcą się uchronić przed danym zdarzeniem. Opłacając polisę, składamy się na odszkodowanie dla innych i na odwrót – inni wpłacający pieniądze, gwarantują wypłatę takiego świadczenia dla nas.

Co sprawdzić przy zawarciu polisy?

Przede wszystkim nie należy zawierać ubezpieczenia w ciemno. Konieczne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, czyli OWU. W tym dokumencie szczegółowo są opisane: jak działa polisa, jakie stawki odszkodowania są wypłacane, które zdarzenia nie będą objęte ubezpieczeniem, a także jak można rozwiązać umowę. Choć towarzystwa ubezpieczeniowe starają się używać przystępnego języka, mogą pojawić się wątpliwości. Wszystkie pomoże rozwiać agent ubezpieczeniowy, na przykład w firmie Arga na terenie miejscowości Gózd, która zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń PZU. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, przedstawiciele ubezpieczalni wiedzą, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie polis. Wykorzystując szeroką wiedzę w tej dziedzinie, odpowiedzą na wszystkie pytania i dopasują zakres polisy do wymagań klienta.

Opracowanie:
Gózd 53
tel. 787 753 029
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz