Materiał Partnera

Dlaczego warto poddać adaptacji istniejący budynek

Dlaczego warto poddać adaptacji istniejący budynek

Jednym ze sposobów uniknięcia zakupu mieszkania na kolejnym identycznym osiedlu deweloperskim jest zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzebę domu mieszkalnego. Często w podobny sposób powstają również obiekty użyteczności publicznej, co jest korzystne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzeni. Adaptacja pozwala wykorzystać dostępne środki, bez angażowania dodatkowej przestrzeni, niszczenia gleby czy dóbr naturalnych. 

Korzyści finansowe wynikające z adaptacji

Inwestorzy decydują się na takie rozwiązanie z powodów finansowych, ponieważ zarówno koszt projektu oraz prac budowlanych często jest znacznie niższy niż budowa domu od podstaw. Z drugiej strony widząc, jakie są dzisiejsze możliwości architektów, projektantów, ale też postęp technologiczny związany z tworzeniem nowych materiałów jest to rozwiązanie korzystne. Przyjrzenie się dostępnym przykładom adaptacji znajdujących się choćby w portfolio biur projektowych, wskazuje jak wysoki może być stopień zmian, które mogą zajść w budynku.

Szerokie możliwości adaptacji budynków

Zdarza się, że do ponownej adaptacji bywają przekazywane budynki bardzo wiekowe oraz zniszczone. Można nie tylko je odnowić, ale także poddać rozbudowie, np. dodając nowe piętro. Inwestorzy decydują się również na wybudowanie nowych pomieszczeń i przybudówek, ale także tarasu czy dodatkowych okien, podkreślają architekci zatrudnieni w biurze projektowym Arta. Możliwości związane z adaptacją starych domów na potrzebę nowych nabywców są duże, ograniczone jedynie przepisami czy wyobraźnią projektantów.

Powody związane z decyzją o adaptacji budynku

Inwestorzy decydują się na adaptację budynku z różnych przyczyn. Może być to zarówno powiększenie się liczby mieszkańców domu, ale także konieczność rozbudowy w celach zawodowych, np. konieczność stworzenia warsztatu pracy lub biura. Bywa również tak, że zostają one przekształcone w obiekty noclegowe lub instytucje kultury. Adaptacją podlegają nie tylko niezamieszkałe i zaniedbane pustostany, ale także domy, które stanowią własność aktualnych mieszkańców. Z rozwiązania tego korzystają często przedsiębiorcy. Jest ono niewątpliwie kuszące, biorąc pod uwagę, że efekty adaptacji renowacji w porównaniu ze stanem poprzednim budynku mogą być porównywalne do zrealizowania nowego projektu od podstaw.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz