Materiał Partnera

Dlaczego warto iść do medycznej szkoły policealnej?

Dlaczego warto iść do medycznej szkoły policealnej?

Medyczne szkoły policealne nie tylko konkurują z uczelniami wyższymi o tym profilu, ale też pod wieloma względami je przewyższają. Jeżeli myślisz o związaniu życia zawodowego z medycyną, nie musisz kończyć długich i trudnych studiów. Wystarczy rok, abyś wszedł w tę branżę – doskonale wykształcony i w pełni gotowy do pracy! Poznaj wszystkie atuty medycznych szkół policealnych.

Medyczna szkoła policealna – szybki start w życie zawodowe

Medycyna to kierunek, o którym marzy wielu. Warto jednak pamiętać, że ta dziedzina to nie tylko lekarze. Nie trzeba osiągać wybitnych wyników na maturze ani podejmować bardzo trudnych i długich studiów, aby pracować jako specjalista w branży medycznej. Oprócz uniwersytetów maturzyści mogą wybierać także szkoły policealne.

Medyczne szkoły policealne, takie jak np. Collegium Medyczne Medica, proponują naukę na kierunkach, których nie znajdzie się na uczelniach wyższych. Zawody takie, jak:

  • technik dentystyczny,
  • technik elektroradiolog
  • asystentka stomatologiczna
  • terapeuta zajęciowy,
  • technik sterylizacji medycznej,
  • technik masażysta,
  • higienistka stomatologiczna

i wiele innych są pożądane na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przykładem może być Norwegia, gdzie już teraz brakuje kilkunastu tysięcy pracowników w opiece medycznej, a zjawisko to będzie postępować. Również w naszym kraju, w związku z coraz większym udziałem seniorów w społeczeństwie, ale też coraz wyższą świadomością zdrowotną Polaków, należy się spodziewać, że zawody medyczne będą się borykać z niedoborami kadrowymi. To najlepszy moment, aby podjąć kształcenie w tym kierunku.

Jak wygląda nauka w szkole policealnej?

Medyczne szkoły policealne oferują kierunki, które są nie tylko szczególnie pożądane na rynku pracy, ale też zapewniają szybkie zdobycie zawodu – od nawet jednego roku do maksymalnie 2,5 roku. Po tym czasie absolwent jest w pełni gotowy do podjęcia zatrudnienia. Uzyskuje kolejną przewagę na rynku pracy – czas. W wieku 2122 lat można rozpocząć pracę i już jako fachowiec dalej doskonalić się w swojej dziedzinie w dogodnym dla siebie tempie. Studenci kierunków medycznych na uniwersytetach w tym wieku wciąż spędzają czas na uczelni bez możliwości praktykowania i zarabiania na swojej wiedzy.

Nauka w szkole policealnej jest dostosowana nie tylko do rynku pracy, ale też do kandydatów. Uprawnienia zawodowe uzyskasz wieczorowo lub zaocznie, godząc naukę z pracą i życiem osobistym.

Szkoły policealne wyróżnia praktyczne podejście. Uwidacznia się to nie tylko w nowoczesnej bazie dydaktycznej, ale też w doborze kadry. Zajęcia prowadzą praktycy, a Biuro Karier zapewnia szybki start na rynku pracy. Można liczyć na wsparcie psychologa i doradcy zawodowego, którzy pomogą ukierunkować karierę. Szkoły policealne współdziałają z pracodawcami, aby słuchacz podjął praktyki w renomowanych firmach i instytucjach, a następnie szybko znalazł atrakcyjne zatrudnienie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz