Materiał Partnera

Dlaczego recykling jest ważny we współczesnym świecie?

Dlaczego recykling jest ważny we współczesnym świecie?
Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego wzrasta z roku na rok. Niestety, rośnie również ilość niezagospodarowanych odpadów, a ubocznym aspektem naszej cywilizacji staje się góra śmieci. Tak być nie musi, jeśli śmieci potraktujemy jako surowce wtórne i poddamy je recyklingowi. Dlaczego warto ponownie przetwarzać tworzywa sztuczne?


Polski przemysł zużywa rocznie ponad 3 mln ton tworzyw sztucznych. Z roku na rok coraz więcej. Coraz więcej też powstaje odpadów polimerowych, które w większości nie są ponownie wykorzystywane. Co to oznacza dla środowiska? Między innymi realne zagrożenie przedostawania się toksycznych substancji do gleby, a więc i zatrucie wód gruntowych. Dlatego należy dążyć do maksymalnego ponownego wykorzystania tego, co można przetworzyć poprzez recykling.

Jak tworzywa sztuczne wpływają na środowisko?

Większość produkowanych obecnie tworzyw sztucznych wytwarzana jest z polimerów niewystępujących naturalnie, oraz z pochodnych ropy naftowej i gazu ziemnego, które nie są surowcami odnawialnymi. Racjonalna gospodarka tworzywami sztucznymi,
po zakończeniu ich użytkowania, przyczyni się do oddalenia w czasie wyczerpania tych zasobów naturalnych.

Warto też rozważyć zastosowanie w czasie produkcji technologii, które zmniejszają ilość odpadów, co czyni cały proces wytwarzania bezpieczniejszym dla środowiska – mówi specjalista z firmy Projekt Rotolution. Nie należy zapominać również, że tworzywa sztuczne, w zależności od rodzaju, rozkładają się nawet kilkaset lat, a składowane zajmują dużo miejsca z powodu znacznej objętości w stosunku do masy.

Tworzywa sztuczne mogą być ponownie wykorzystane

Najczęściej wykorzystywane w przemyśle tworzywa sztuczne to: polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polistyren, politereftalan etylenu, czyli PET. Wszystkie te materiały możemy ponownie wykorzystać poprzez recykling tworzyw sztucznych:

  • mechaniczny (materiałowy), np. ze zużytych opon powstają wyroby gumowe,
  • chemiczny (surowcowy), np. opakowania PET są przetwarzane na żywice poliestrowe, a z tych z kolei wytwarzane są farby, lakiery, oleje opałowe, włókna i przędze (np. na bluzy polarowe),
  • termiczny (odzyskanie energii poprzez spalanie).

Kolejność ta nie jest przypadkowa, ponieważ powtórne wykorzystanie odpadów polimerowych powoduje zmianę ich właściwości mechanicznych na gorsze. Zatem gdy kończy się żywotność danego materiału zawsze możliwy jest jeszcze odzysk energii
z tworzyw sztucznych w procesie spalania (w specjalistycznych spalarniach, ponieważ dioksyny wytwarzane podczas spalania tworzyw sztucznych są silnie trujące).

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz