Materiał Partnera

Dlaczego przestrzeganie zasad BHP w pracy jest ważne?

Dlaczego przestrzeganie zasad BHP w pracy jest ważne?
Przestrzeganie zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważne ze względu na zdrowie, a nawet życie pracowników w konkretnym przedsiębiorstwie. Pracodawca jest zobowiązany, aby zadbać o te kwestie w swojej firmie i zapoznać zatrudnionych ludzi z tym, jak powinni sobie radzić w awaryjnych sytuacjach. Dlaczego to takie istotne?

Korzyści z wdrożenia zasad BHP

W BHP chodzi przede wszystkim o ochronę pracowników w miejscu pracy przed urazami, wypadkami lub działaniem szkodliwych substancji. Na pracodawcę spada obowiązek zmniejszenia ryzyka wypadków i utrzymania bezpiecznego środowiska pracy. Dzięki wdrożeniu zasad BHP można odnieść następujące korzyści:
 • mniejsze ryzyko wypadków lub urazów dzięki rozpoznaniu i zneutralizowaniu zagrożeń,
 • mniejsza liczba wypadków i urazów w miejscu pracy,
 • większa wydajność i produktywność dzięki mniejszej liczbie pracowników, którzy stracili pracę z powodu choroby lub urazu,
 • poprawa relacji i morale pracowników,
 • mniejsze koszty związane z wypadkami lub urazami,
 • niższe składki ubezpieczeniowe wynikające z mniejszej liczby wypadków w miejscu pracy i roszczeń odszkodowawczych dla pracowników.

Rodzaje zagrożeń w miejscu pracy

W każdej firmie niezależnie od branży, w której działa, i od liczby zatrudnianych pracowników, występują zagrożenia, którym należy przeciwdziałać. Są to między innymi:
 • zagrożenia fizyczne – czynniki środowiskowe, które mogą prowadzić do urazów (odsłonięte przewody elektryczne, spadające przedmioty, mokre podłogi);
 • zagrożenia biologiczne – mogą prowadzić do chorób, infekcji i innych poważnych schorzeń (pleśń i grzyby, krew i inne płyny ustrojowe, bakterie, wirusy, ścieki i szkodniki);
 • zagrożenia chemiczne – mogą być wdychane w postaci gazów lub oparów i wchodzić w kontakt ze skórą w postaci cieczy lub ciała stałego, powodując podrażnienia skóry, oparzenia, problemy z oddychaniem, ślepotę;
 • zagrożenia ergonomiczne – obciążają mięśnie, ścięgna i inne tkanki łączne ciała, wynikają ze złej postawy, nieużywania wózków lub innych mechanicznych pomocy oraz powtarzalnego ruchu;
 • zagrożenia psychologiczne – mogą prowadzić do depresji, problemów z koncentracją, nieuwagi lub zaniedbania (stres związany z pracą, zmęczenie, nękanie i przemoc).

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy i zorganizowanie szkolenia z zasad BHP. Kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy są organizowane między innymi przez firmę Protectech Fhup z Tarnowa. Pracodawca powinien wiedzieć, że musi zadbać także o sprawne maszyny i urządzenia, dzięki czemu pracownicy będą mogli pracować w bezpiecznym miejscu. Równie ważne jest właściwe przechowywanie, serwisowanie i transportowanie maszyn, urządzeń i substancji. Pracownikom należy zapewnić nie tylko szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także odzież ochronną i wszelkiego rodzaju instrukcje i tablice informacyjne ostrzegające przed zagrożeniami. Stale trzeba także monitorować warunki pracy i w razie konieczności je poprawiać.
Opracowanie:
Tarnów, św. Katarzyny 6
tel. 883 319 599
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz