Materiał Partnera

Dlaczego należy przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników?

Dlaczego należy przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników?

W 2017 r. wypadkom w czasie wykonywania obowiązków zawodowych uległo 88330 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków w pracy jest nieprzestrzeganie przepisów BHP, czyli większości z nich można było uniknąć, a przecież każdy wypadek w pracy wpływa negatywnie na funkcjonowanie firmy (absencja chorobowa pracownika). Dlatego na szkoleniach BHP nie warto oszczędzać.

Jakie szkolenia BHP musi przejść pracownik?

Kodeks pracy narzuca pracodawcy obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP (art. 236 i 2373 § 2 k.p.). Każdy pracownik, praktykant czy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej powinna przejść następujące szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • szkolenie wstępne - składa się z dwóch części: szkolenie ogólne i stanowiskowe,
  • szkolenia okresowe – częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych jest uzależniona od wysokości zagrożenia wypadkowego, np. robotnicy wykonujący szczególnie niebezpieczne prace powinni odbywać takie szkolenie raz w roku, a pracownicy administracyjno-biurowi raz na sześć lat.

Szkolenia BHP bywają traktowane przez pracodawców jako zło konieczne, ponieważ odrywają pracowników od pracy. Chęć uniknięcia kosztów związanych z zatrudnieniem profesjonalnej firmy szkoleniowej powoduje, że często prowadzenie szkolenia jest powierzane osobie bez właściwej wiedzy i doświadczenia. Tymczasem, odpowiednio przeprowadzone szkolenie BHP jest jednym z istotniejszych czynników w procesie ograniczania i eliminacji wypadków i chorób zawodowych na nadym stanowisku pracy – mówi specjalista z firmy oferującej szkolenia w zakresie BHP PPOŻ. Sebal w Radzionkowie.

Korzyści płynące ze szkoleń BHP dla pracownika i pracodawcy

W trakcie szkolenia BHP pracownik poznaje swoje prawa i obowiązki, zdobywa wiedzę na temat chorób zawodowych wiążących się z pracą na danym stanowisku (ryzyko zawodowe), zasad, których przestrzeganie zmniejszy ryzyko wypadku w pracy, zasad pierwszej pomocy. Przeszkolony pracownik wie, jak się zachowywać na danych stanowisku i jakie zachowania są niebezpieczne dla niego i współpracowników. Wszystko to przekłada się na większe zadowolenie i wyższą jakość świadczonej pracy.

Korzyści z fachowo przeprowadzonego szkolenia BHP dla pracodawcy są również znaczące, ponieważ kompetentny i świadomy znaczenia przepisów BHP pracownik, to pracownik bardziej efektywny, rzadziej ulegający wypadkom w pracy i rzadziej zapadający na choroby zawodowe, a więc i z mniejszą liczbą absencji. Dobrym miernikiem skuteczności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest liczba wypadków w firmie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz