Materiał Partnera

Dlaczego gaśnice wymagają legalizacji?

Dlaczego gaśnice wymagają legalizacji?

Gaśnice to podstawowy element ochrony przeciwpożarowej w budynku. Są dobrze znane od wielu lat i zdążyły uratować już niejeden budynek, a także ludzkie życie. Muszą zawsze być sprawne oraz gotowe do użycia. Większość gaśnic nie miała okazji być wykorzystywana przez bardzo długi czas. Dlatego, aby sprawdzić ich stan, przeprowadza się ich kontrole oraz legalizację. Dlaczego legalizacja gaśnic jest tak ważna?

Zasady legalizowania gaśnic

Legalizacja gaśnicy musi być poprzedzona wnikliwą oceną stanu technicznego. Oględziny takie muszą być bardzo dokładne, gdyż trzeba mieć pewność, że urządzenie nie zawiedzie wtedy, kiedy będzie potrzebne.

Przegląd gaśnicy musi być wykonywany ściśle zgodnie z zaleceniami jej producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek czy wad, jest ona od razu kierowana do remontu. Wymieniany jest środek gaśniczy, bada się wytrzymałość zbiornika, a także przeprowadza się jej malowanie.

W szczególny sposób należy postępować z gaśnicami, które znajdują się w budynkach, gdzie mogą być narażone na kontakt z oparami chemicznym. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności. Takie gaśnice powinny być konserwowane co pół roku.

Przegląd gaśnicy zawsze kończy się opatrzeniem gaśnicy kontrolką serwisową. Naklejka ta mówi o tym, że parametry gaśnicy mieszczą się w normach oraz że jest sprawna. Muszą tam znaleźć się też informacje o tym, kto zajmował się konserwacją oraz kiedy trzeba wykonać kolejny przegląd.

„Gaśnice muszą obowiązkowo znajdować się w we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, w magazynach, halach czy budynkach inwentarskich. Chronią życie ludzkie
i mienie, które się tam znajduje. Na nic jednak zda się gaśnica, która jest uszkodzona. Stwierdzić to można jedynie na podstawie regularnych przeglądów gaśnic” – mówi specjalista z firmy Tel-Poż-System "Iskra" z Poznania.

Gaśnice wymagają legalizacji ze względu na obowiązujące przepisy, ale procedura ta powinna być wykonywana przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo.

Legalizacja gaśnic – co muszą sprawdzić fachowcy?

Konserwacja gaśnicy obejmuje między innymi wymianę proszku gaśniczego, próbę ciśnieniową, jak również wymianę uszczelek. Jeżeli wykonywana jest konserwacja podstawowa, to nie otwiera się gaśnicy ani nie ingeruje w jej wnętrze. Podczas procedury rozszerzonej specjalista zawsze bada wnętrze gaśnicy. W przypadku gaśnic o masie powyżej 6 kg należy obowiązkowo przeprowadzić próby ciśnieniowe zbiornika. Są one wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego.

To, jak należy wykonywać przegląd gaśnicy, zależy też od jej rodzaju. Mimo tego kwestia ta jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz