Materiał Partnera

Dezodoranty, środki chemiczne, akumulatory – czy wiesz, co należy transportować jako towar niebezpieczny?

Dezodoranty, środki chemiczne, akumulatory – czy wiesz, co należy transportować jako towar niebezpieczny?

Transport materiałów niebezpiecznych wymaga specjalnych uprawnień i spełnienia wielu wymogów. Lista towarów oznaczanych jako ADR jest bardzo długa. Znajdują się na niej nie tylko materiały wybuchowe, ale też np. dezodoranty. Co jeszcze należy przewozić jako towar niebezpieczny?

Nie tylko wybuchowe

Skrótem ADR określane są materiały, o których mowa w międzynarodowej konwencji dotyczącej przewozu ładunków niebezpiecznych. Umowa obowiązuje w 48 krajach. Szczegółowo określa zasady dotyczące transportu zawartych w niej towarów. Jako towary niebezpieczne uznawane są materiały i przedmioty wybuchowe – np. proch, ale i aerozole – np. lakiery do włosów lub dezodoranty. Na liście znalazły się też ciekłe i stałe materiały zapalne – np. benzyna i siarka. Są na niej też materiały samozapalne, takie jak węgiel aktywny. Poza tym znajdziemy na niej substancje, które po zetknięciu z wodą mogą wytwarzać gazy palne, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące – np. pestycydy, a także materiały zakaźne, takie jak szczepionki, oraz substancje promieniotwórcze i żrące. Lista jest bardzo długa – zanim przygotujemy towar do transportu, lepiej upewnijmy się, że nie powinien on nosić oznaczenia ADR. Zlekceważenie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych może nas sporo kosztować.

Zasady transportu

Transport towarów niebezpiecznych wymaga specjalnych uprawnień. Firma transportowa zajmująca się przewozem towarów tego typu musi współpracować ze specjalnie przeszkolonym doradcą do spraw transportu ADR. Takie firmy muszą spełnić wysokie wymagania, a ich pracownicy powinni zdać egzaminy i zdobyć certyfikaty pozwalające na pracę z towarami niebezpiecznymi. Towary niebezpieczne można przewozić luzem – w skrzyni pojazdu albo w kontenerze, w opakowaniach – np. beczkach, workach, kanistrach, albo w cysternach – dotyczy to przede wszystkim przewozu gazów i materiałów ciekłych. Pojazd transportujący towar niebezpieczny musi być specjalnie oznakowany. Kierowca przewożący towary niebezpieczne musi odbyć specjalny kurs, zaliczyć egzaminy i dostać zaświadczenie ADR. Tylko wtedy ma prawo przewozić niebezpieczne towary.

Sprawdzona firma

Jak widać lista towarów, które muszą być transportowane zgodnie z konwencją ADR, jest bardzo duża. Chcąc dostarczyć je w określone miejsce, powinniśmy poszukać dobrej firmy transportowej, specjalizującej się właśnie w przewożeniu tego rodzaju materiałów. Taką firmą jest Kobost. P. Bobka, A. Kozioł. To przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem. Pod jego opieką nasz towar będzie bezpieczny.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz