Materiał Partnera

Czystość w zakładzie produkcyjnym – czy to możliwe?

Czystość w zakładzie produkcyjnym – czy to możliwe?

Fabryki, zakłady przemysłowe – te miejsca nie kojarzą nam się z czystością. Chociaż istnieją przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, określające warunki pracy, to jednak niemożliwe jest utrzymanie nieskazitelnej czystości. Smary, osady, odpady różnego rodzaju – to nieodłączny element produkcji. Czy można nad tym zapanować? W jaki sposób? W tym artykule odpowiemy na te pytania.

Zakład przemysłowy

Praca w zakładzie przemysłowym, zwłaszcza w zakładzie produkcyjnym, wiąże się z pewnym zanieczyszczeniem. Materiały wykorzystywane w produkcji, odpady powstałe w jej trakcie, czy też produkty końcowe – w zależności od branży zostawiają po sobie różnego rodzaju ślady. Czasem stają się one stałym elementem tych miejsc – plamy farb, smugi olejów i smarów to coś, z czym kojarzymy fabryki.

W wielu przypadkach jednak ze względów sanitarnych konieczne jest stałe monitorowanie stanu urządzeń, pojazdów i przestrzeni zakładu oraz ich regularne czyszczenie. Zając się tym powinna profesjonalna firma, a taką jest zakład usług komunalnych Czajka.

Czyszczenie przemysłowe

Różne zakłady przemysłowe prowadzą różne profile produkcji. W związku z tym inne są potrzeby huty, a inne firmy zajmującej się produkcją plastikowych opakowań. Wszystkie łączy jednak pewna specyfika, która sprawia, że powinno być w nich czyszczenie przemysłowe. To czynności przystosowane do wymagań zakładu i wykorzystywanych w nim maszyn wykonywane przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Magazynowanie materiałów i produktów to ważna część każdego procesu produkcyjnego. Warunki ich przechowywania mają wpływ na właściwości i bezpieczeństwo ich użytkowania, szczególnie w przemyśle rolnym i spożywczym. Konieczne więc jest regularne czyszczenie silosów, zbiorników, kontenerów, naczep i wszelkich tym podobnych obiektów.

W wielu procesach produkcyjnych wykorzystywana jest wysoka temperatura. Praca taka oznacza konieczność zabezpieczenia przed wybuchem i pożarem. Częścią profilaktyki będzie dbałość o stan urządzeń systemu, czyli czyszczenie kotłów oraz podgrzewaczy i komór paleniskowych. Włączone do tego powinny być również elektrofiltry oraz kanały spalin. Konieczna jest też okresowa inspekcja pionów wentylacji. Sprawność systemu zależy od jego stanu technicznego, a ten może ulec pogorszeniu pod wpływem zanieczyszczeń.

W każdym zakładzie gromadzą się odpady. Czasem są to substancje niebezpieczne, ale w każdym przypadku wymagają bezpiecznego wywiezienia. Usuwanie materiałów sypkich, granulatów, cieczy oraz szlamów wymaga odpowiedniego transportu, który zapewnić może profesjonalny zakład usług komunalnych.

Tym, co jest istotne dla funkcjonowania każdego obiektu, nie tylko przemysłowego, jest instalacja wodno-kanalizacyjna. Osady zanieczyszczeń i zatory mogą tworzyć się przez długi czas, a znacząco utrudniają korzystanie. Zapobiegać temu będzie regularna inspekcja pionów kanalizacji i ich monitorowanie. Pozwoli to wcześnie wykryć problem i przystąpić do udrożniania kanalizacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz