Materiał Partnera

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zdarza się, że potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty samochodu, który kupiliśmy za granicą lub dokumenty urzędowe. Tym zajmie się tłumacz przysięgły – jako osoba zaufania publicznego. Nie jest ona zwykłym tłumaczem, ponieważ nie każdy ma prawo przekładać dokumenty, które nie są przeznaczone do prywatnego użytku. Na czym polega praca takiego tłumacza?

Tłumacz przysięgły a pozostali tłumacze

Dlaczego nie każdy może wykonywać tłumaczenia pisemne dokumentu urzędowego? Ponieważ przygotowanie takiego dokumentu wymaga poświadczenia za pomocą specjalnej pieczęci, nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości. Tylko w ten sposób tłumaczenie zyskuje status, który pozwala na jego wykorzystanie w sprawach urzędowych. Sprawia to również, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości i nierzetelności podczas przygotowywania tłumaczenia, osoba za nie odpowiedzialna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Podobnie w przypadku, kiedy ze względu na błędne tłumaczenie klient będzie narażony na straty.

Czy każdy może być tłumaczem przysięgłym?

Jak już wiadomo, osoba zajmująca się tłumaczeniami przysięgłymi to osoba zaufania publicznego, posiadająca specjalną pieczęć, którą potwierdza przygotowane dokumenty. Aby więc pracować w tym zawodzie, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Prześledźmy drogę na przykładzie tłumacza przysięgłego języka norweskiego, który nie jest tak popularny jak język angielski.

Aby móc być przysięgłym tłumaczem języka norweskiego, należy:

  • być osobą fizyczną,
  • mieć obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE, państw członkowskich EFTA lub na zasadach wzajemności innego kraju,
  • znać język polski,
  • nie być karanym za umyślne przestępstwa,
  • mieć wykształcenie wyższe i tytuł magistra,
  • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego norweskiego

Taki egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części i wiąże się z uiszczeniem opłaty. Pierwsza część to tłumaczenia pisemne na norweski oraz z języka norweskiego na polski. Druga część – ustne tłumaczenia norweski-polski oraz odwrotnie. Aby móc pracować jako tłumacz przysięgły norweskiego, trzeba zdać obie części.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym z języka norweskiego – ciąg dalszy

Po zdanym egzaminie kandydat na tłumacza składa ślubowanie i dopiero po nim zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych z zaznaczeniem znajomości norweskiego. Wraz z wpisem otrzymuje pieczęć i prawo do wykonywania zawodu. Od tej pory może wykonywać tłumaczenia przysięgłe norweskiego.

A gdzie może pracować tłumacz? Zatrudnienie znajdzie w biurze tłumaczeń, ale może także pracować na własną rękę – taką działalność prowadzi Justyna Iwaszkiewicz, tłumacz norweskiego od 1992 roku. Może świadczyć usługi nie tylko osobom prywatnym, ale wykonywać tłumaczenia języka norweskiego dla polityków, policji, sądów czy prokuratury.
Opracowanie:
Poznań, Tadeusza Kościuszki 106a lok. 3
tel. 603 404 960
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz