Materiał Partnera

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów urzędowych i procesowych oraz uwierzytelnianiu ich odpisów. Zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi oraz weryfikacją i poświadczaniem gotowych już tłumaczeń. O tym, jakie to są dokładnie dokumenty i jakie wyróżniamy rodzaje tłumaczeń, przeczytasz w naszym artykule.

Tłumaczenia pisemne standardowe

Zakres pracy tłumacza przysięgłego jest bardzo szeroki. Jednym z jego głównych obowiązków są tłumaczenia pisemne. Standardowe przekłady dotyczą m.in. odpisów skróconych lub zupełnych dokumentów takich jak akt urodzenia czy akt małżeństwa, dyplomów wyższych uczelni, certyfikatów, świadectw i aktów prawnych. Do standardowych przekładów należą także tłumaczenia dokumentów samochodów sprowadzanych spoza granic naszego kraju. Tłumacz przysięgły sporządza odpisy zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. Ponadto weryfikuje oraz poświadcza odpisy dokumentów, które zostały wykonane przez inne osoby.

Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

Oprócz standardowych pism, tłumacz przysięgły zajmuje się również przekładem dokumentów specjalistycznych takich jak deklaracje zgodności, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, opisy patentów, kart charakterystyki oraz dokumentacji technicznej i medycznej. Tłumaczenie specjalistyczne wymaga znajomości odpowiedniej terminologii i słownictwa należącego do danej dziedziny. Przekładami tego typu zajmują się specjaliści, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie filologiczne oraz wiedzę techniczną z zakresu poszczególnych dziedzin nauki. Zdarza się również, iż tłumacz dokonuje przekładu w ścisłej współpracy z właściwym dla charakteru i tematyki dokumentów specjalistami. A wszystko to w celu osiągnięcia jak najbardziej rzetelnego tłumaczenia, poprawnego zarówno merytorycznie, jak i językowo.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne to kolejny z obowiązków należących do tłumacza przysięgłego. Ustnych przekładów uwierzytelnionych tłumacze dokonują m. in. w kancelariach notarialnych.

Jak tłumaczy nasza rozmówczyni, tłumacz przysięgły z Kancelarii Tłumaczeń Przysięgłych i Zwykłych Rotas:

Przepisy regulujące pracę notariuszy mówią, iż czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony jednak, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując przy tym znajomość danego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumaczy przysięgłych. W związku z tym towarzyszymy klientom w kancelariach notarialnych. Towarzyszymy zarówno Polakom zagranicą, np. w Niemczech, jak i cudzoziemcom w polskich kancelariach notarialnych i wykonujemy czynności przy takich procesach jak m.in. sprzedaż nieruchomości czy tworzenie spółek.

Ustnych przekładów uwierzytelnionych tłumacze dokonują również w sądach podczas trwania rozpraw czy składania oświadczeń przez osoby nie znające języka polskiego. Tłumacz uczestniczy także w oficjalnych zebraniach z udziałem osób nie władających językiem obrad. Przekłada w ich trakcie wypowiedzi uczestników oraz poświadcza swoją pieczęcią powstałe w trakcie spotkania dokumenty. Obecność tłumacza konieczna jest również podczas ślubów w Urzędach Stanu Cywilnego oraz w trakcie egzaminów na prawo jazdy.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz