Materiał Partnera

Czym zajmuje się pogotowie wodno-kanalizacyjne?

Czym zajmuje się pogotowie wodno-kanalizacyjne?

Podczas budowy swojego domu, musimy zadbać o podłączenie do wszystkich mediów, takich jak prąd, woda, gaz, a również podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Zatrudniając fachowców w danej dziedzinie, mamy świadomość, że jakość usług będzie na wysokim poziomie. Zależy nam, aby instalacja była dobra, ponieważ są do spore koszty, które wpisują się w część tych nieuniknionych. Jednak jak prawie z wszystkim w tym przypadku również zdarzają się awarie.

Podłączanie wody i kanalizacji

Podłączenie tych dwóch elementów, jest jednym z kluczowych etapów podczas prac związanych z budową naszych czterech ścian. Dlatego zanim przystąpimy do działania, musimy uporać się z formalnościami, które na nas czekają. Cały proces jest bowiem regulowany przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzaniu ścieków z 2001 roku. Na jego podstawie możemy dowiedzieć się, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodnych i kanalizacyjnych pod warunkami, które zostały ustalone wcześniej przez gminę na podstawie odpowiedniej umowy. W Wyszkowie takie usługi świadczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o.  Osoba ubiegająca się o podłączenie do takiej sieci deklaruje, że pokryje koszty realizacji budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowej oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i koszt urządzenia pomiarowego. Natomiast firma wodno-kanalizacyjna ponosi koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego. Przedsiębiorstwo podejmuje się podłączenia systemu tylko w przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o usługę, spełni niezbędne w regulaminie warunki.

Pomoc w razie niespodziewanej awarii

Kiedy wprowadzimy się już do swojego domu, wszystko mamy dopięte na ostatni guzik. Jednak mimo wszystko występują różne sytuacje losowe, których nie damy rady przewidzieć. Może to być na przykład problem z kanalizacją lub z wodą w naszym domu. W takim przypadku mamy zawsze możliwość wezwania fachowców, którzy uporają się z problemem. Takiego rodzaju pomoc możemy otrzymać od pogotowia wodno-kanalizacyjnego firmy, która zajmowała się podłączeniem sieci do naszego domu. Jest to jedna z usług, które może świadczyć takie przedsiębiorstwo. Rozwiązują oni różnej maści awarie, takie jak awaria połączeń wodociągowych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub domowych pompowni ścieków. Zajmują się także uszkodzeniem systemu kanalizacyjnego, wodomierza i niskiego ciśnienia przy przyłączu wody. Ponadto zajmują się naprawą i konserwacją zainstalowanych przez nich urządzeń. Profesjonalna i szybka pomoc w razie usterki jest nieoceniona i pozwala na dalsze spokojne funkcjonowanie w domowym zaciszu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz