Materiał Partnera

Czym zajmuje się pogotowie asenizacyjne?

Czym zajmuje się pogotowie asenizacyjne?

Asenizacja to wywóz nieczystości, które pochodzą z przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, zakładowych oczyszczalni ścieków, gospodarstw rolnych i innych, w których warunki nie pozwalają na podłączenie do kanalizacji miejskiej. Co obejmują usługi asenizacyjne i czym zajmuje się pogotowie asenizacyjne?

Firmy zajmujące się usługami asenizacyjnymi – podstawy

Kompleksowe usługi asenizacyjne obejmują wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych i odpływowych. Firmy, które zajmują się usługami asenizacyjnymi, muszą posiadać specjalne pozwolenie na prowadzenie swojej działalności. Jest to konieczne zarówno w przypadku wywozu odpadów komunalnych oraz przemysłowych do większych oczyszczalni ścieków, jak i w przypadku odprowadzania ich do podobnych, mniejszych obiektów, którymi dysponuje sama firma. Zgodnie z przepisami, które regulują w Polsce wywóz nieczystości, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest między innymi „pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”. W praktyce oznacza to, że jeśli odrębna uchwała (jak uchwała rady gminy) nie stanowi inaczej, właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z uprawnioną firmą asenizacyjną i zachowywać dowody płacenia za usługi, w tym usługi związane z odprowadzaniem nieczystości ciekłych.

Jakie usługi może świadczyć pogotowie asenizacyjne?

Jak mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA, pogotowie asenizacyjne to firma wszechstronna, która zapewnia kompleksową obsługę i pomoc w razie wystąpienia awarii. Poza wywozem i utylizacją ścieków pogotowie asenizacyjne zajmuje się pełnieniem nadzoru technologicznego obiektów wodno-kanalizacyjnych, ich eksploatacją i pracami specjalistycznymi na tych obiektach. To na przykład czyszczenie zbiorników, komór tlenowych, czy wymiana armatury. Pogotowie asenizacyjne zajmuje się czyszczeniem kanalizacji – nie tylko w zaplanowanych wcześniej terminach, ale także w razie nagłej potrzeby, stąd nazwa pogotowia. Jeśli jest to konieczne, wszechstronne pogotowie asenizacyjne podejmie się również monitoringu kanalizacji i zadba o właściwe analizy laboratoryjne w zależności od potrzeb. Kamerowanie kanalizacji wykonywane jest nie tylko w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania, ale także w celu wykonania kontroli stanu technicznego istniejącej sieci, np. by sprawdzić, gdzie znajdują się źródła ewentualnych zatorów, czy nielegalne przyłącza. Podsumowując: firma, którą możemy nazwać pogotowiem asenizacyjnym, zdecydowanie nie zajmuje się więc tylko wywozem ścieków.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz