Materiał Partnera

Czym zajmuje się geodeta?

Czym zajmuje się geodeta?

Geodetów obserwujemy często w terenie, kiedy obsługują sprzęt geodezyjny przypominający aparat fotograficzny osadzony na statywie. Nierzadko zastanawiamy się, co właściwie geodeta mierzy, czy wykonuje mapy do celów projektowych, czy podziały nieruchomości, oraz na czym polegają pomiary geodezyjne. Czym dokładnie zajmuje się geodeta, co musi umieć i jakie cechy charakteru posiadać?

Jakie pomiary wykonuje geodeta i do czego służą pomiary geodezyjne?

Do obowiązków geodety należy głównie geodezyjna obsługa inwestycji. Zanim ekipa budowlana przystąpi do pracy, geodeta musi dokonać pomiarów działki i gruntu, sporządzić pomiary geodezyjne oraz mapy geodezyjne. Usługi geodezyjne potrzebne są więc wszędzie tam, gdzie planowana jest budowa.

Do pomiarów geodezyjnych należą:

  • pomiary poziome, inaczej sytuacyjne, których celem jest określenie rozmieszczenia względem siebie obiektów położonych na danym terenie,
  • pomiary wysokościowe zwane pionowymi, inaczej niwelacja terenu, która pozwala na przedstawienie na mapie ukształtowania terenu,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe polegające na określeniu rozmieszczenia na mapie danych obiektów, z jednoczesnym podaniem ich wysokości.

Pomiary geodezyjne wykonywane są po to, aby móc sporządzić projekt budowy i wszystkie niezbędne dokumenty, które są informacją dla budowlańców, gdzie i co powinni robić.

Geodeta zajmuje się także pomiarami terenu w celu tworzenia map czy aktualizacji map zasadniczych. Na podstawie map oraz pomiarów dokonanych przez geodetów dokonuje się również wyceny nieruchomości.

Cechy, wykształcenie i umiejętności dobrego geodety

Zawód geodety jest trudny i odpowiedzialny, wymaga specjalistycznej wiedzy. Geodeta może mieć wykształcenie średnie, po ukończeniu odpowiedniego technikum, lub wyższe, kończąc studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia. Dyplom technikum lub studiów wyższych nie daje jeszcze wszystkich uprawnień do wykonywania zawodu, trzeba je zdobyć poprzez odbycie kilkuletnich praktyk.

Jaki powinien być geodeta? Jak twierdzi właściciel firmy geodezyjnej DABRO Paweł Dąbrowski, dobry geodeta musi cechować się cierpliwością, dokładnością i umiejętnością skupienia na zadaniu. Powinien mieć także wyobraźnię przestrzenną, niezbędną do tworzenia map. Do dokonywania pomiarów przydają się oczywiście również zdolności matematyczne.

Geodeci mogą pracować w urzędach, firmach związanych z budownictwem lub w firmach geodezyjnych. W Olsztynie profesjonalne usługi geodezyjne świadczy firma DABRO, która w ofercie posiada m.in. sporządzanie map do celów projektowych, podziały nieruchomości oraz wznowienia granic czy pomiary geodezyjne nowoczesną metodą skaningu laserowego 3D.Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz