Materiał Partnera

Czym zajmuje się biegły rewident?

Czym zajmuje się biegły rewident?
Osoba, która wykonuje zawód biegłego rewidenta, nazywana jest także audytorem. Jest to jeden z najbardziej cenionych zawodów w branży finansowej. Co należy do obowiązków biegłego rewidenta i czym się on zajmuje?

Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, która zobligowana jest do dochowania tajemnicy zawodowej o wszelkich dokumentach i informacjach, które są związane z wykonywaniem zawodu. A to dlatego, że wykonywana przez niego praca jest podstawą bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Biegły rewident zajmuje się bowiem weryfikacją i potwierdzaniem prawdziwości informacji finansowych firm i organizacji, które te wypuszczają na rynek. Dzięki jego pracy możemy ufać, iż dane finansowe przedsiębiorstw rzetelnie odzwierciedlają sytuację finansową firmy.

Często zawód biegłego rewidenta stereotypowo utożsamiany jest z pracą księgowego. Niesłusznie! Albowiem biegły, przy wykorzystaniu szeregu metod badawczych, weryfikuje pracę wykonaną przez księgowego i sprawdza, czy całokształt zarejestrowanych przez księgowość zdarzeń gospodarczych zgadza się z sytuacją rzeczywistą. Dodatkowo, osoba o tej profesji musi ukończyć odpowiednie studia o kierunku finanse i rachunkowość, i to wciąż nie koniec nauki i zdobywania odpowiednich kwalifikacji.

Kim zatem jest biegły rewident?

Formalnie rzecz ujmując, biegły rewident to osoba fizyczna, która posiada uprawniania zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej. Są one najczęściej powiązane z badaniem sprawozdań finansowych, jednak nie są to jedyne usługi świadczone przez audytora. Polegając na jego doświadczeniu analitycznym i interdyscyplinarnej wiedzy, coraz częściej, oprócz weryfikacji archiwalnych i minionych danych finansowych, wymaga się, aby biegły był w stanie spojrzeć w przyszłość organizacji oraz wskazać szanse i zagrożenia, jakie przed nią stoją. Z tego powodu zakres usług i zadań, które wykonuje biegły rewident, nieustannie ewoluuje i rozszerza się, aby sprostać wymaganiom rynku.

Do usług poświadczających, które zastrzeżone są dla kompetencji biegłego rewidenta, a które nie są badaniem czy przeglądem sprawozdań finansowych, należy na przykład badanie rachunkowości i działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz badanie, które dokonywane jest przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższaniu kapitału zakładowego. Podobnie badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej czy badanie planu przekształcenia spółki może wykonać jedynie uprawniony audytor. Ponadto zajmuje się on również badaniem informacji finansowych partii politycznych o otrzymywanych subwencjach oraz poniesionych z subwencji wydatkach, a także badaniem sprawozdań wyborczych.

Aby zostać audytorem, należy spełnić szereg wymagań i zdać specjalny egzamin. Obecnie w Polsce do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uprawnionych jest 90 143 osób.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz