Artykuł sponsorowany

Czym zajmują się laboratoria geotechniczne?

Czym zajmują się laboratoria geotechniczne?

Laboratoria geotechniczne zajmują się badaniem gruntów i skał. Określają ich parametry i najważniejsze właściwości fizyczne. Osoby prywatne najczęściej korzystają z ich oferty przygotowując się do budowy domu. Znacznie częściej z ich usług korzystają przedsiębiorcy z wielu różnych branż. Jakie rodzaje analiz i badań wykonują laboratoria geotechniczne?

Oferta laboratorium geotechnicznego

Z usług laboratoriów geotechnicznych korzystają zarówno osoby prywatne, które planują budowę domu lub zakup działki, jak również przedsiębiorcy drogowi, kolejowi, deweloperzy i inwestorzy budowlani. Wiąże się to z wymaganiami prawnymi, które narzucają wykonanie badań geologicznych na różnych etapach projektu. Kolejnym powodem do realizacji tego rodzaju analiz jest troska o bezpieczeństwo inwestycji i jej przyszłej eksploatacji. Wiedza na temat gruntu, na którym ma powstać budynek lub droga, pozwala odpowiednio dobrać materiały i technologię budowy danego obiektu.

Laboratoria geotechniczne, na przykład BGiS wykonują badania właściwości gruntów. W skład oferty badań laboratoryjnych wychodzą między innymi pomiary wilgotności, pęcznienia, granic konsystencji, analiza areometryczna, analiza sitowa, badania edometryczne. Zakres współpracy z laboratorium poza badaniami próbek w specjalistycznej pracowni zakłada również pomoc w odpowiednim doborze metodyki badawczej w zależności od zadania.

Po co wykonuje się badania geotechniczne?

Wśród specjalistów nie brakuje słusznych opinii, że grunt należy traktować jako element konstrukcyjny budynku. Wynika to z faktu, że od jego właściwości fizycznych często zależy stabilność całej konstrukcji. Laboratoryjne badania gruntów wykonywane są, aby odpowiednio wybrać technologię budowy i zapobiec możliwym awariom. Stawianie budynków na niezbadanym gruncie może skutkować pękaniem ścian, osiadaniem murów oraz okresowym zalewaniem podziemnych pomieszczeń, takich jak piwnice i garaże.

Usługi laboratoriów geotechnicznych częściej wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa, ponieważ to przed realizacją dużych inwestycji potrzebne są szczegółowe badania gruntów. Planowana budowa dróg i autostrad, torów kolejowych lub budynków specjalistycznych wymagają wykonania badań zgodnie z określonymi wytycznymi. Testy przeprowadzane są zależnie od potrzeb. Mogą być wykonane na podstawie norm krajowych, międzynarodowych lub zgodnie z wytycznymi zlecającego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz