Materiał Partnera

Czym zajmują się firmy świadczące usługi inżynieryjne?

Czym zajmują się firmy świadczące usługi inżynieryjne?

Usługi firm inżynierskich w zakresie projektowania są niezwykle ważne w budownictwie. Dzięki działalności takich firm możliwe jest przede wszystkim wykonanie prawidłowego projektu obiektów budowlanych. Jednak zakres działań takich firm może być znacznie szerszy niż samo projektowanie. Z usług takiej firmy można skorzystać także podczas np. tworzenia kosztorysów lub przeprowadzania okresowych przeglądów budowli.

Zakres usług firm inżynieryjnych

Usługi oferowane przez wykwalifikowanych inżynierów dostrzegać można na każdym kroku. Wszelkie obiekty budowlane, czy drogi z pewnością zostały stworzone i nadzorowane przez doświadczonych inżynierów. Jedną z głównych działalności takiego przedsiębiorstwa jest doradztwo inżynieryjne. Poza tym firmy działające w branży inżynieryjnej, a w szczególności te, które zajmują się projektowaniem oferują swoim klientom głównie usługi takie jak:

  • Pełnienie nadzorów przy wszelkich pracach budowlanych – nadzory pełnione są przez uprawnione do tego osoby. Do takich osób zalicza się inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót i kierownika budowy.
  • Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych – przede wszystkim projektowanie dróg i obiektów kubaturowych a także obiektów przemysłowych.
  • Wykonanie kosztorysów robót budowlanych.
  • Wykonanie projektów organizacji ruchu – projekty mogą dotyczyć stałej lub czasowej organizacji ruchu. Projekty zawierają niezbędne opinie i są zatwierdzone.
  • Wykonanie robót związanych z inżynierią ruchu – wykonywanie stałych lub tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych, z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu. Dodatkowo firmy oferują dostawę, montaż oraz obsługę.
  • Wznoszenie obiektów budowlanych – przede wszystkim dróg, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także budynków przemysłowych.

Firmy z tej branży zatrudniają w swoje szeregi osoby posiadające odpowiednie wykształcenie inżynierskie oraz właściwą wiedzę na takie tematy. Dlatego działalność firm świadczących usługi w tym zakresie jest jeszcze szersza. Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy takiej firmy mogą dokonywać inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wszelkich budowli, poza tym wykonują ekspertyzy i opinie w zakresie obiektów budowlanych, a także przeprowadzić okresowe przeglądy obiektów budowlanych.

Zadania inspektora nadzoru inwestycyjnego

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba uczestnicząca w robotach budowlanych. Jest on niezbędny na każdej budowie. Jak tłumaczy specjalista z tej branży z firmy Olbark Usługi inżynieryjne i doradztwo mgr inż. Arkadiusz Olborski, osoba pełniąca tę funkcję musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, ponieważ samodzielnie sprawuje funkcję techniczną na placu budowy. Poza tym niezbędna w tym zawodzie jest wiedza techniczna oraz doświadczenie zawodowe. Według przepisów prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestycyjnego jest zatrudniony przez inwestora lub obligatoryjnie w przypadku robót szczególnie skomplikowanych. Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestycyjnego jest reprezentowanie swojego klienta na placu budowy. Poza tym czuwa nad tym, aby budowa została zrealizowana prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspektor nadzoru inwestycyjnego może być pracownikiem firmy działającej w zakresie usług inżynieryjnych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz