Materiał Partnera

Czym zajmują się biura projektów budownictwa komunalnego?

Czym zajmują się biura projektów budownictwa komunalnego?

Każda inwestycja budowlana wymaga zatrudnienia profesjonalnego biura architektonicznego, które oprócz działań projektowych bardzo często przejmuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi działaniami. O ile wznoszenie budynków takich jak domy jednorodzinne przeprowadzane jest głównie dla klientów indywidualnych, o tyle szereg specjalistycznych projektów budownictwa komunalnego wymaga ścisłej współpracy biura projektowego z inwestorami biznesowymi, a także publicznymi – tego typu działania wymagają znacznie szerszych kompetencji architektonicznych i prawnych.

Transformacja biur

Wiele biur budownictwa komunalnego posiada wieloletnią tradycję, która wywodzi się z czasów, kiedy były one instytucjami państwowymi. Większość z nich działa obecnie jako sprywatyzowane spółki o bardzo zaawansowanych strukturach organizacyjnych oraz olbrzymiej siatce kontaktów (z najlepszymi producentami materiałów budowlanych, biurami geodezyjnymi, urzędami różnego rodzaju, ekipami budowlanymi, inwestorami, deweloperami itp.). Zatrudniani specjaliści w tego typu biurach posiadają bardzo szerokie kompetencje, w tym geodezyjne, kartograficzne, a także z zakresu projektowania energetyki, urbanistyki, miejskich terenów zielonych, zagospodarowania przestrzeni przemysłowych czy też materiałoznawstwa. Olbrzymie doświadczenie i setki zrealizowanych zleceń na koncie ma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Lublina – wykonywało ono między innymi projekty, remonty i modernizację stacji paliw, budynków mieszkalnych dla zakładów penitencjarnych, cmentarzy, hosteli, hal produkcyjnych czy budynków dla edukacji.

Zakres usług najlepszych biur budownictwa komunalnego

Warto wiedzieć, że dzisiejsze budownictwo komunalne nie wiąże się tylko z projektowaniem, wznoszeniem i modernizacjami zorganizowanych kompleksów mieszkalnych. Najlepsze biura budownictwa komunalnego działają w takich obszarach działań jak:

  • budownictwo ogólne i użyteczności publicznej – budynki urzędów, szkół, zakładów karnych, budynki sakralne, obiekty wojskowe, ośrodki kulturalne czy sportowe,
  • budownictwo inżynieryjno-drogowe – parkingi, chodniki, drogi, węzły komunikacyjne, przejścia podziemne, mosty itp.,
  • budownictwo gospodarki wodno-ściekowej – stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, a także sieci przyłączeń wodnokanalizacyjnych,
  • budownictwo gazowe i cieplne – projekty kotłowni, instalacji gazowych i cieplnych użytku publicznego, mieszkaniowego czy przemysłowego, systemy fotowoltaiczne, 
  • budownictwo elektroenergetyczne – stacje elektroenergetyczne, linie SN, linie nn, systemy oświetleni publicznych, sieci trakcji trolejbusowej, a także różnego rodzaju projekty budownictwa liniowego dla telekomunikacji.

Działania biur budownictwa komunalnego

Biura budownictwa komunalnego zajmują się najczęściej kompleksową obsługą inwestycji budowlanych. Polega ona na współpracy z wieloma podmiotami na każdym z etapów prac. Działania tych biur nie kończą się zatem na fazie projektowej i sprzedaży gotowego planu architektonicznego – uwzględniają one szereg wielu czynności od fazy planowania inwestycyjnego, po oddanie budynku do użytku. Najważniejszymi działaniami biur budownictwa komunalnego jest przygotowanie projektów koncepcyjnych, projektów architektoniczno-budowlanych, dokumentacji wykonawczej, dokumentacji kosztorysowej (WKI, ZZK), studium wykonywalności, a także projektów zagospodarowania terenu. Wiele biur jest przygotowanych również do pełnienia funkcji nadzorcy (np. inwestorskiego) nad prowadzonymi procesami budowlanymi.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz