Materiał Partnera

Czym w imieniu wspólnoty może zająć się zarządca nieruchomości?

Czym w imieniu wspólnoty może zająć się zarządca nieruchomości?

Większość mieszkańców miast żyje w budynkach wielorodzinnych, czyli budynkach składających się z wielu lokali zajmowanych przez poszczególne rodziny. Rozwiązanie to niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla zagospodarowania przestrzeni, jak i komfortu lokatorów. Charakter budynków wielorodzinnych wymaga jednak współpracy właścicieli mieszkań znajdujących się w nieruchomości.

Rola zarządcy nieruchomości.

Ogół właścicieli lokali należących do nieruchomości – zazwyczaj w obrębie jednego budynku – tworzy tak zwaną wspólnotę mieszkaniową. W jej ramach tworzone są organy, których zadaniem jest zarządzanie nieruchomością. Może to być zarząd powołany spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona albo zarządca nieruchomości, na przykład specjalizująca się w tej dziedzinie firma Mentor – Zarządzanie nieruchomościami. To ostatnie jest dla wspólnoty rozwiązaniem najwygodniejszym, w największym bowiem stopniu pozwala usprawnić kierowanie wszystkimi aspektami funkcjonowania nieruchomości.

Działania zarządcy są kluczowe dla mieszkańców budynku, ponieważ to on reprezentuje wspólnotę w podejmowanych przez nią działaniach z zewnętrznymi podmiotami, aktywnie współpracuje zarówno z zarządem wspólnoty, jak i bezpośrednio z lokatorami nieruchomości. Obowiązki zarządcy obejmują między innymi:

  • organizację, zwoływanie i prowadzenie zebrań współwłaścicieli;
  • prowadzenie rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną i mediów;
  • obsługę czynszową, sądową i pozasądową windykację należności;
  • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości;
  • obsługa prawna.

Nieruchomość wspólną stanowią grunt i te elementy budynku, które nie są wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Należą do niej dach, ściany nośne, urządzenia i instalacje w budynku.

Remont nadzorowany przez zarządcę

Budynki wielorodzinne, podobnie jak domy jednorodzinne, wymagają rozmaitych działań, które pozwalają utrzymać ich funkcjonalność. Kwestie ogrzewania i dostaw energii, a także utrzymania należytego stanu technicznego wszelkich instalacji to ogromne wyzwanie między innymi ze względu na rozmiar budynku. Zarząd właścicielski nie zawsze jest w stanie podołać licznym obowiązkom, dlatego zazwyczaj obowiązki te przejmuje profesjonalny zarządca. Warto wiedzieć, że może go zaangażować już istniejąca wspólnota, ale także może zostać wyznaczony przez dewelopera, który po oddaniu lokali właścicielom chce przekazać opiekę nad budynkiem podmiotowi o odpowiednich kwalifikacjach.

Zarządca nieruchomości będzie nieocenioną pomocą w przypadku budynków zabytkowych, które wymagają modernizacji czy renowacji. Przeprowadzenie tych czynności wiąże się z licznymi formalnościami, a ponadto wymaga dużych nakładów pieniężnych, którymi właściciele lokali nie zawsze dysponują. Zarządca może w imieniu wspólnoty uzyskać dofinansowanie na taki cel, na przykład ze środków rządowych czy unijnych. On też wówczas nadzorować będzie przebieg prac.

Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz