Materiał Partnera

Czym się zajmuje broker ubezpieczeniowy?

Czym się zajmuje broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy działa na nieco innych zasadach niż zwykły agent. Na czym polegają różnice? I dlaczego to właśnie usługi brokera ubezpieczeniowego mogą okazać się dla nas korzystniejsze? Broker doskonale zna się na ubezpieczeniach, śledzi wszystkie nowości i jest w stanie zaproponować nam najlepszą ofertę na rynku. Dlaczego warto skorzystać z jego usług? Odpowiadamy w tym artykule!

Kim jest broker?

Nie jest łatwo zostać brokerem ubezpieczeniowym. Żeby móc wykonywać ten zawód, trzeba spełnić cały szereg różnych wymagań. Przed rozpoczęciem działalności trzeba złożyć wniosek do Ministra Finansów, do którego załączone muszą być dokumenty potwierdzające, że mieszkamy na terenie Polski, mamy zdolność do czynności prawnych, nie byliśmy skazani za przestępstwa przeciw mieniu ani przestępstwa skarbowe. Konieczne jest też zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz ubezpieczenie OC na prowadzenie działalności brokerskiej. Dopiero jeśli spełnione zostaną wszystkie te wymagania, można zostać brokerem ubezpieczeniowym. Praca brokera jest trudna – wymaga dużej dyspozycyjności i ogromnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń. Tylko dzięki dużemu zaangażowaniu broker może znaleźć klientów i zaproponować im najkorzystniejszą możliwą ofertę.

Usługi brokera

Brokerzy najczęściej pracują w terenie, umawiając się ze swoimi klientami w ich firmach lub miejscach pracy – tak jak klientom jest najwygodniej. Najtrudniejszym zadaniem brokera jest dotarcie do klienta i przygotowanie dla niego najkorzystniejszej możliwej oferty ubezpieczeniowej. Duże doświadczenie w tej dziedzinie ma prowadzący firmę Lider. Dom brokerski. M. Kreczman. Zadanie brokera nie kończy się jednak w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej między klientem a firmą ubezpieczeniową. Broker czuwa też nad wykonywaniem umowy. Podczas zawierania umowy broker jest przedstawicielem ubezpieczającego – osoby kupującej ubezpieczenie, ale wynagrodzenie otrzymuje od ubezpieczyciela. Wpływa ono na jego konto dopiero po zawarciu umowy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej. W interesie brokera jest więc przygotowanie dla klienta jak najlepszej oferty – takiej, co do której będzie przekonany i nie rozmyśli się po czasie. Brokerzy, w przeciwieństwie do agentów ubezpieczeniowych, zwykle nie reprezentują tylko jednej firmy ubezpieczeniowej. Pozwala im to na większą elastyczność i znalezienie dla nas oferty, która naprawdę jest najlepsza na rynku. Broker udzieli nam fachowych informacji, w razie szkody pomoże nam zdobyć odszkodowanie i zawsze będzie działać w naszym interesie.

Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz