Materiał Partnera

Czym się zajmują centra kształcenia ustawicznego?

Czym się zajmują centra kształcenia ustawicznego?

Mianem kształcenia ustawicznego określamy trwający przez całe życie proces ciągłego odnawiania, uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych dorosłego człowieka. Kształcenie ustawiczne może wprawdzie przebiegać samodzielnie, jednak najlepsze efekty przynosi uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach.

Centra kształcenia ustawicznego proponują dorosłym słuchaczom profesjonalnie przygotowane programy nauczania. W tego typu placówkach oświatowych, dorośli mogą bezpłatnie rozwijać swoje kompetencje pod okiem wykwalifikowanych kadr pedagogicznych i ekspertów poszczególnych dziedzin wiedzy – wyjaśnia nasz rozmówca z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie.

Darmowa szkoła dla dorosłych

Najważniejszym zadaniem centrów kształcenia ustawicznego jest umożliwienie nauki i zdobycia wykształcenia osobom dorosłym, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły wcześniej. W ten sposób pozwalają przygotować się do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwa dojrzałości (w liceach ogólnokształcących) lub zdobyć praktyczny zawód i uprawnienia do jego wykonywania (szkoła policealna, kursy zawodowe).

Nauka w centrum kształcenia ustawicznego

Rozkłady zajęć tworzone są w taki sposób, by dorośli mogli uczestniczyć w lekcjach bez szkody dla codziennych obowiązków, a więc kilka razy w tygodniu, np. w weekendy. Wykwalifikowane kadry nauczycielskie, zorientowane na pracę z dorosłymi słuchaczami, maksymalnie ułatwiają uczestnikom zajęć skuteczne i szybkie przygotowanie się do egzaminów państwowych.

Przyswajanie wiedzy w dojrzałym wieku przebiega inaczej niż w przypadku nauki dzieci, co dla samych słuchaczy może stanowić pewną trudność. Dlatego w najlepszych placówkach tego typu słuchacze mogą także korzystać z porad i konsultacji pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych.

Nauka i rozwój dorosłych

Choć głównym celem centrum kształcenia ustawicznego jest udostępnienie dorosłym wiedzy, nie mnie ważny jest ogólny rozwój. Dlatego w CKU organizowane są również rozmaite konkursy sprzyjające swobodnej ekspresji słuchaczy, spotkania z inspirującymi ludźmi i inne wspólne aktywności.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz