Materiał Partnera

Czym są instalacje odgromowe i uziemiające?

Czym są instalacje odgromowe i uziemiające?

Podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom uziomów długoletniego i skutecznego działania jest odpowiedni wybór materiałów, które stosowane są w konstrukcjach wzajemnie połączonych uziomów naturalnych i sztucznych. Wybór nieodpowiednich materiałów może prowadzić do korozji uziomów. Przeczytaj poniższy artykuł, jeśli chcesz dowiedzieć się czym są instalacje odgromowe i uziemiające.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa stanowi zespół połączonych ze sobą elementów, których głównym zadaniem jest przejęcie prądu wyładowania piorunowego, jak i odprowadzenie go jak najkrótszą drogą do ziemi bez szkody dla budynku, urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych, które stanowią jego wyposażenie, ale przede wszystkim dla ludzi w nim przebywających. Nie można kupić gotowej instalacji odgromowej, ponieważ wszystkie jej elementy oraz sposób do rozmieszczenia na dachu należy dobrać dla konkretnego budynku. Zajmują się tym firmy, takie jak np. Bodzio-Elektro usługi elektryczne , której specjalizacją są instalacje odgromowe i uziemiające . Przepisy budowlane wymagają, aby w instalacje odgromowe były wyposażone budynki mieszkalne w zabudowie rozproszonej, których wysokość przekracza 15 m oraz których powierzchnia wynosi powyżej 500 m kw. Tego typu instalacje powinny także mieć domy wykonane z materiałów łatwo palnych pokryte słomą, gontem, trzciną oraz te, które stoją tam, gdzie istnieje pewne zagrożenie wyładowaniami atmosferycznymi, czyli na wzgórzach oraz w tych rejonach, w których często bywają burze. Niezależnie od przepisów, lepiej założyć tę instalację, jeśli dom stoi samotnie na dosyć dużym terenie.

Instalacja uziemiająca

Najważniejszym, podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom uziomów długoletniego oraz skutecznego działania jest właściwy dobór materiałów, które stosowane są w konstrukcjach wzajemnie połączonych uziomów naturalnych oraz sztucznych. Wybór nieodpowiednich materiałów może prowadzić do szybkiej korozji uziomów, a w rezultacie - do szybkiej degradacji ich parametrów elektrycznych. Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych bądź też odgromowych, w związku z czym jest obecnie wymagany jako uziom podstawowy dla wszelkich obiektów budowlanych, w tym również dla obiektów energetycznych, np. kontenerowe stacje elektroenergetyczne niskiego napięcia, stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

Opracowanie:
Bojanów, Tylna 9
tel. 661 601 735
Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz