Materiał Partnera

Czym są i kiedy wykonuje się pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Czym są i kiedy wykonuje się pomiary sytuacyjno-wysokościowe?

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych usług geodezyjnych. Pozwalają na zebranie danych na temat położenia tak zwanych szczegółów sytuacyjnych nie tylko w płaskim układzie współrzędnych, ale tez w układzie wysokościowym. Co warto wiedzieć na temat tego rodzaju pomiarów? Wszystko opisujemy w poniższym artykule.

Podstawowe informacje o pomiarach sytuacyjno-wysokościowych

Jak łatwo wywnioskować z nazwy na pomiary sytuacyjno-wysokościowe, składają się tak naprawdę dwa rodzaje pomiarów wykonywanych przez geodetów. Należą one do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają od geodety bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Wymagane są tam, gdzie brakuje mapy zasadniczej lub gdzie mapa jest nieaktualna. Taki pomiar dostarcza danych geograficznych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w obranym układzie współrzędnych wysokościowych oraz płaskich. Jest niezbędny do zrealizowania między w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę, Najczęściej służy do:

  • aktualizacji mapy zasadniczej,
  • stworzenia mapy do celów projektowych w formie numerycznej oraz analogowej,
  • wykonania pomiarów realizacyjnych,
  • tworzenia map do celów projektowych oraz inwentaryzacji na terenach zamkniętych

Różnica między pomiarem sytuacyjnym a wysokościowym

Pomiar sytuacyjny skupia się na identyfikacji i określeniu położenia punktów załamań osi obiektów liniowych, geometrycznych środków obiektów punktowych i punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych. Pomiarom sytuacyjnym podlegają tylko charakterystyczne punkty szczegółów terenowych. Natomiast pomiar wysokościowy polega na zmierzeniu różnic wysokości pomiędzy punktami obiektów, które umożliwiają określenie wysokości punktów lub zbadanie wysokości punktów w układzie wysokościowym systemu odniesień przestrzennych. Tego typu pomiary wykonuje się za pomocą metody tachimetrii, niwelacji lub z wykorzystaniem odbiorników nawigacji GPS i GLONASS.

Jak wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy?

Tego typu pomiary, ze względu na swój charakter powinny być wykonywane przez uprawnionego do tego zadania specjalistę. Dobrym wyborem będzie skorzystanie z usług firmy edPION — Emilia Wójcik, której siedziba znajduje się w Chełmnie w województwie Kujawsko-pomorskim. Posiada ona wieloletnie doświadczenie i oferuje usługi na wysokim poziomie. Taki wybór pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych błędów, a co za tym idzie, ograniczy ewentualne problemy związane z nieprawidłowo wykonanymi pomiarami.
Opracowanie:
Chełmno, os. Kopernika 5 lok. 75
tel. 721 894 680
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz