Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę?

Prawo budowlane przewiduje różne procedury budowy obiektów. Można starać się o pozwolenie na budowę oraz zgłosić budowę w urzędzie. W niektórych przypadkach wymagane jest otrzymanie pozwolenia, a w innych inwestor ma wolną rękę i może wybrać co mu bardziej pasuje. Przeczytaj, jakie są różnice pomiędzy zgłoszeniem budowy a uzyskaniem pozwolenia na jej wybudowanie.

Różnice w procedurze

Główną różnicą pomiędzy pozwoleniem na budowę a jej zgłoszeniem jest dokumentacja, jaką trzeba złożyć w urzędzie. Pozwolenie na budowę wymaga większej ilości formalności. Oprócz projektu budowlanego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami – konieczne jest skorzystanie z usług biur projektowych – potrzebna jest także mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

W przypadku zgłoszenia budowy nie zawsze niezbędny jest udział projektanta. Rysunki oraz opis można przygotować samodzielnie. Jeżeli dokonamy zgłoszenia i w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu, śmiało można przystąpić do robót. Jeżeli jednak zależy nam na pozwoleniu, niezbędna jest pisemna zgoda wydana przez urząd, a na decyzję czeka się maksymalnie 65 dni.

Ważność decyzji i rozpoczęcie prac budowlanych

Jeżeli zgłosimy budowę i nie podejmiemy prac budowlanych w ciągu trzech lat, nasze zgłoszenie wygaśnie. W przypadku pozwolenia na budowę jest podobnie. Mamy trzy lata na rozpoczęcie prac. Dodatkowo, jeżeli przerwiemy budowę i nie podejmiemy się kontynuacji prac w przeciągu trzech lat nasze pozwolenie także traci ważność.

Rozpoczęcie prac budowlanych wymaga mniej formalności, jeżeli zdecydujemy się wystąpić o zgłoszenie. W przypadku kiedy wybierzemy pozwolenie na budowę, będziemy musieli zawiadomić nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy oraz ustanowić kierownika budowy. Wszystko jednak zależy od rodzaju budowy. W przypadku budowy domu wymagania będą podobne niezależnie od zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia – sprawdź, jak dostać pozwolenie na budowę domu.

Procedura, która umożliwia inwestorom zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, miała być mniej uciążliwa od zdobycia pozwolenia na budowę. Doświadczenie jednak często pokazuje, że jest inaczej.

Zakończenie budowy

W przypadku zgłoszenia do urzędu budynek możesz użytkować zaraz po zakończeniu prac. Od tej reguły jest parę wyjątków. Jeżeli zdobyłeś pozwolenie na budowę, regułą jest zgłoszenie zakończenia budowy lub też uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Za każdym razem ważnym aspektem, który decyduje o kształcie procedury, jest rodzaj budowy – przeczytaj, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę.

Na ogół zgłoszenie prac budowlanych jest mniej skomplikowane i wymagające niż pozwolenie na budowę. Zgłoszenie oznacza mniej formalności ale należy pamiętać, że nie w każdym przypadku jest to możliwe. 

Opracowanie:
Paulina
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz