Materiał Partnera

Czym jest znak towarowy i w jaki sposób go chronić?

Czym jest znak towarowy i w jaki sposób go chronić?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy podjęli się prowadzenia własnej działalności, powinni wiedzieć, że swoją markę należy odpowiednio zabezpieczyć. Ochrona prawna marki jest coraz powszechniejsza. Zastanawiając się nad skutecznym narzędziem, warto rozważyć zabezpieczenie marki poprzez prawo ochronne, które przyznaje się na znak towarowy. Jednak czym on jest, a także, w jaki sposób otrzymać taką ochronę?

Znak towarowy – co to takiego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej znak towarowy może znacznie się różnić od siebie, aczkolwiek musi to być oznaczenie, które możliwe jest do przedstawienia graficznie, oczywiście pod warunkiem, że dzięki niemu można odróżnić towary jednej marki od produktów innego przedsiębiorstwa. Mówiąc prościej, zgodnie z wymogiem ustawowym, znak towarowy zawsze musi mieć formę graficzną i tak należy go przedstawiać. To oznacza, że ma charakteryzować się konkretną formą. Może to być np.:

  • słowo,
  • słowo połączone z grafiką,
  • grafika,
  • kompozycja kolorystyczna,
  • forma przestrzenna,
  • sygnał dźwiękowy.

Tworząc znak towarowy, trzeba pamiętać, że zawsze musi on posiadać tzw. zdolność odróżniającą. Czym jest ta cecha? Otóż każdy znak towarowy powinien być oryginalny i przekazywać informacje o tym, skąd pochodzi dany produkt lub usługa. Zadaniem znaku towarowego jest umożliwienie identyfikacji towarów lub usług znajdujących się w obrocie. To oznacza, że musi posiadać on cechy charakterystyczne, które odróżniają go od innych znaków towarowych, wykorzystywanych przez inne firmy.

Poza odróżnianiem produktów i usług oferowanych przez jedno przedsiębiorstwo od innych dobry znak towarowy sprawia, że dana marka jest bardziej rozpoznawalna, dzięki czemu klienci lepiej ją kojarzą. Dzięki długiemu używaniu w obrocie i nakładom na reklamę niektóre znaki towarowe są tak rozpoznawalne, że mogą mieć określoną wartość promocyjną. Jednak zwiększona rozpoznawalność wiąże się z ryzykiem, że inne przedsiębiorstwa będą chciały stworzyć podobny znak. Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP pozwala na wykorzystywanie go na zasadach wyłączności.

Jak chronić znak towarowy?

W celu zapewnienia ochrony znaku towarowego w naszym kraju należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy dokonuje weryfikacji znaku. Jeśli nie ma żadnych przeszkód rejestracyjnych i nikt nie zgłosi sprzeciwu, wtedy Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu ochrony. W przypadku, gdy znak nie spełnia stosownych przesłanek ochrony wydawana jest odmowa udzielenia ochrony. Procedura rejestracyjna w sprawie znaku towarowego trwa od 6 do 9 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli mamy problemy z ochroną znaku towarowego, zawsze możemy poprosić o pomoc pracowników kancelarii patentowej, której zadaniem jest pomaganie przedsiębiorcom w zastrzeganiu znaku towarowego w Polsce, na terenie Unii Europejskiej lub na świecie. Rzecznicy patentowi zajmują się wieloma czynnościami związanymi z ochroną marki, a do tego niejednokrotnie oferują pomoc w wyborze dobrego znaku towarowego. Korzystanie z usług oferowanych przez rzeczników patentowych pozwala na łatwiejsze przebrnięcie przez sprawy formalne, które są niezbędne w trakcie procedury rejestracji znaku towarowego. Kancelaria Patentowa dr inż. Zbigniew Kamiński i Syn z Warszawy udziela swoim klientom pomocy do etapu rejestracji. Rzecznik patentowy zajmie się m.in. weryfikacją, czy konkretny znak towarowy może w ogóle zostać zarejestrowany oraz poprowadzi w imieniu zleceniodawcy procedurę rejestracyjną przed Urzędem Patentowym. Taka pomoc z pewnością pozwoli oszczędzić czas i koszty.

Opracowanie:
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 101 lok. 18
tel. 501 210 100
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz