Materiał Partnera

Czym jest zlecenie transportowe?

Czym jest zlecenie transportowe?

Gdyby nie usługi transportowe i firmy spedycyjne światowa gospodarka już dawno by upadła. Przewóz towarów i produktów stanowi podstawę handlu, łańcuchów produkcyjnych na gruncie licznych gałęzi przemysłu i usług. Firmy transportowe oferują szeroki zakres usług obejmujący działania nie tylko sam transport, ale też pomoc w koniecznych formalnościach. Czym jest zlecenie transportowe i jak wygląda jego realizacja?

Transport krajowy i międzynarodowy

Rozwój infrastruktury drogowej w kraju i za granicą sprawia, że transport drogowy wciąż jest najlepszym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem w zakresie przewozu ładunków. Firmy transportowe oferują na tym gruncie szeroki zakres usług, często specjalizując się w transporcie do poszczególnych państw, tak jak W&W Transport, której główną część działalności stanowią przewozy do Szwajcarii.

Spedycja, czyli organizowanie przewozu ładunków, wymaga dopełnienia licznych formalności związanych z odprawą celną. Obejmuje ona wszystkie czynności, jakie muszą być wykonane, by terminowo, bezpiecznie i ekonomicznie przesłać towary, ale samego przewozu nie dotyczy, choć często spotkać możemy przedsiębiorstwa, które zajmują się zarówno planowaniem, jak i realizacją transportu. Najczęściej stosowana jest spedycja gałęziowa, w której wykorzystuje się jeden rodzaj środka transportu – na przykład pojazdy drogowe. Rodzaj przesyłek, jakimi zajmuje się przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne zależy od możliwości technicznych. Najczęściej oferowany jest przewóz palet, ładunków standardowych, objętościowych i ponadgabarytowych.

Spedycja właściwa to czynności wykonywane przez spedytora. Wśród nich wymienić należy:

  • przyjmowanie zleceń spedycyjnych;
  • wybór środka transportu;
  • zawieranie umów o przewóz;
  • ubezpieczenie przesyłki;
  • sporządzanie dokumentacji transportowej (między innymi dokumentów EX, T1 i T2);
  • odbiór przesyłki od nadawcy i przekazanie odbiorcy;
  • odbiór i nadanie przesyłki oraz dokumentacji transportowej;
  • odprawa celna – we współpracy z agencjami celnymi w kraju i za granicą.

Spedytor jest tym samym odpowiedzialny za dowóz, przewóz, załadunek i rozładunek powierzonych mu towarów czy produktów.

Zlecenie transportowe – podstawa przewozu

Zlecenie transportowe to jeden z licznych dokumentów, jakie muszą zostać sporządzone na potrzeby realizacji transportu ładunków. W dobie nowoczesnych technologii umowy przewozu najczęściej zawiera się na platformie transportowej, gdzie wystawiane są oferty ładunku. Następnym krokiem jest negocjacja warunków przez kontrahentów. Po ustaleniu rodzaju przewożonego towaru, ładowności pojazdów oraz wymaganych dokumentów zleceniodawca powinien przesłać przewoźnikowi dokument zlecenia transportowego. Ten zlecenie podpisuje i odsyła zleceniodawcy.

Umowa przewozu uznawana jest za zawartą w momencie przystąpienia do realizacji ustaleń zawartych w zleceniu transportowym. Tym samym też zlecenie jest pierwszym i podstawowym dokumentem koniecznym w planowaniu przewozu. Obok terminów realizacji i dostarczenia dokumentów przewozowych w dokumencie tym ujmowane są także kary umowny za niedotrzymanie warunków.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz