Materiał Partnera

Czym jest zerowy PIT dla młodych i kto z niego może korzystać?

Czym jest zerowy PIT dla młodych i kto z niego może korzystać?

Od sierpnia tego roku w życie weszła zmiana dotycząca rozliczeń podatkowych młodych ludzi do 26 roku życia. Możliwość korzystania z tak zwanego PIT-u zerowego obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pracę nakładczą oraz umowy zlecenie. Jednak nie wszystkie wynagrodzenia i przychody są objęte zwolnieniem, a sama kwota wolna od podatku zależy od wysokości wynagrodzenia brutto.

Zasady korzystania z PIT-u zerowego

Z początkiem sierpnia w życie wszedł PIT zerowy, czyli zwolnienie z podatku dla ludzi młodych – do ukończenia dwudziestego szóstego roku życia. Ulga ta obejmuje przychody wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 złotych brutto. W roku 2019, którego rozliczenie trwa do kwietnia 2020, kwota ta wynosi 35 636, 67 złotych brutto.

Wprowadzona zmiana ma znaczenie nie tylko dla młodych ludzi, ale również zatrudniających ich pracodawców, którzy w ramach PIT-u zerowego nie pobierają zaliczek na PIT – jeśli kwalifikujący się do ulgi pracownik złożył w sierpniu odpowiednie oświadczenie. Od stycznia 2020 ulga ta będzie automatycznie uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez pracodawcę. Uregulowaniem tej kwestii w firmie zająć się powinno biuro rachunkowe prowadzące księgowość takie jak Biuro Księgowości w Krakowie.

Zaznaczyć przy tym należy, że PIT dla młodych obejmuje rozliczenia podatkowe wynikające z uzyskanego wynagrodzenia. Zwolnieniu nie podlegają natomiast różnego rodzaju zasiłki – chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny czy dla bezrobotnych – a także kwoty odpraw i odszkodowań, niektóre świadczenia alimentacyjne dla osób po dwudziestym piątym roku życia oraz niektóre stypendia.

Na czym polega PIT zerowy?

Ulga dla młodych obejmuje jedynie wynagrodzenia uzyskane w pracy na podstawie umowy o pracę i pracę nakładczą oraz umowy zlecenia. Oznacza to, że nie kwalifikują się do niej studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie czy umowy o dzieło.

Nie ma natomiast znaczenia liczba umów podpisanych przez płatnika w roku podatkowym – może on zostać zwolniony z podatku, jeśli łączne przychody z nich wszystkich nie przekroczą określonego w ustawie limitu kwoty wolnej od podatku. Nie mają przy tym znaczenia koszty uzyskania przychodu, inne ulgi podatkowe, a jedynie kwota brutto zawarta w umowie o pracę lub zlecenie.

Zmodyfikowane zostały również kwestie związane ze składkami ZUS i składkami zdrowotnymi. Składki ZUS, które zostały obliczone od przychodu zwolnionego od podatku, nie mogą zostać odliczone od dochodu w kolejnych okresach. Składek zdrowotnych obliczonych od tego przychodu nie można odliczać od podatku. Do jej obniżenia może jednak dojść, gdy hipotetyczna zaliczka na podatek dochodowy – którą podatnik płaciłby bez ulgi – jest niższa niż składka zdrowotna. Wówczas wysokość składki obniżana jest do wysokości hipotetycznej zaliczki.

Jeśli uzyskiwane przychody objęte są ulgą PIT-u dla młodych, nie jest konieczne składanie rocznej deklaracji. Należy jednak kontrolować, czy limit ulgi nie został przekroczony – inaczej rozliczenie podatkowe należy złożyć.

Opracowanie:
Kraków, Dobczycka 4
tel. 12 644 82 66
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz