Czym jest transport? Klasyfikacja transportu

Czym jest transport? Klasyfikacja transportu

Transport jest dziś niezbędnym elementem naszego życia. Pozwala pokonywać duże odległości w krótkim czasie. Rozwój transportu sprawia, że możemy bez problemu podróżować, a firmy dostarczać swoje towary nawet w odległe zakątki świata. Dowiedz się, czym dokładnie jest transport i zapoznaj się z charakterystyką najbardziej popularnych rodzajów transportu.

Co to jest transport?

Transport to czynność, która polega na przemieszczaniu się ludzi i przedmiotów w czasie i przestrzeni dzięki wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Z ekonomicznego punktu widzenia transport to odpłatne usługi transportowe, które pozwalają na przemieszczanie się osób i ładunków. Obecne tempo życia narzuca potrzebę szybkiego dotarcia do celu na duże odległości, dlatego transport stał się jednym z najistotniejszych czynników, które mają wpływ na rozwój biznesu.

Jakie są rodzaje transportu?

Istnieją różne klasyfikacje transportu. Najbardziej podstawowym podziałem jest podział na transport pasażerski i transport towarowy. Poza tym transport dzieli się m.in. ze względu na:

zasięg:

  • transport krajowy
  • transport międzynarodowy

właściciela:

  • transport publiczny
  • transport prywatny

środowisko, w którym się odbywa:

  • transport lotniczy
  • transport lądowy
  • transport wodny

Poza tym transport lądowy dzieli się na:

  • transport drogowy (samochodowy, ciężarowy)
  • transport kolejowy
  • transport rurociągowy

Transport wodny można podzielić na

Ponadto można wyróżnić również inne rodzaje transport, np.:

Najważniejsze rodzaje transportu

Poznaj charakterystykę różnych rodzajów transportu.

Transport krajowy a transport międzynarodowy

Transport krajowy, tak jak sama nazwa wskazuje, polega na przewozie osób i rzeczy środkami transportu zarejestrowanymi w kraju na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Transport międzynarodowy odbywa z przekroczeniem granicy kraju. Przewóz osób i rzeczy pomiędzy krajami pozwala na rozwój gospodarki, a także rozwój samego transportu.

Transport drogowy

Transport samochodowy to najpopularniejszy rodzaj transportu wykorzystywany zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Na popularność wykorzystania samochodów wpływ ma rozbudowana sieć dróg, a także łatwy dostęp do pojazdów. Pozwala to szybko dotrzeć do celu w niemal każde miejsce w kraju. Transport ciężarowy jest chętnie wykorzystywane przez firmy zaopatrzeniowe, które mogą sprawnie przewozić duże ilości ładunków w jednym czasie. Transport drogowy ma również minusy, do których należą wpływ na zanieczyszczenie środowiska, tworzenie się korków czy uzależnienie jazdy od warunków pogodowych.  

Transport kolejowy

Transport z wykorzystaniem pociągów pozwala na przewóz dużej ilości towarów na znaczne odległości – najczęściej przewozi się węgiel, drewno czy produkty rolne itd. Transport kolejowy w Polsce charakteryzuje się dużym udziałem państwa. Usługi świadczone za pomocą kolei są rzadziej wybierane przez prywatne firmy ze względu na dużą barierę wejścia na rynek. Plusem transportu kolejowego są niewielkie koszty przewozu, brak wpływu na zanieczyszczenie środowiska czy możliwość pokonywania większych dystansów niż w przypadku transportu samochodowego.  Minusem może być brak rozbudowanej i nowoczesnej sieci kolejowej, a także niskie bezpieczeństwo przewożenia towarów.

Transport wodny

Transport wodny, w tym transport morski, jest od wieków jednym z istotnych sposobów przewożenia towarów. W tym celu wykorzystuje się m.in. tankowce, kontenerowce, barki i inne statki przystosowane do transportu dużych ładunków. Dlaczego transport wodny jest tańszy od lądowego? Ze względu na możliwość przetransportowania większej ilości towarów w jednym czasie, jednak często wiąże się to z dłuższym czasem przewozu. Nie wszystkie towary można przewozić drogą morską, pod uwagę trzeba wziąć ryzyko zawilgocenia czy zasolenia nieodpowiednio zabezpieczonych produktów.

Transport lotniczy

Samoloty wykorzystuje się głównie w transporcie pasażerskim, jednak coraz więcej firm decyduje się na przewóz towarowy. Do atutów tego sposobu należą przede wszystkim szybkość i bezpieczeństwo przewozu, a także możliwość transportowania dużych ładunków. Minusem są dość wysokie koszty. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz