Materiał Partnera

Czym jest rok podatkowy i rok obrotowy?

Czym jest rok podatkowy i rok obrotowy?
Określenia rok podatkowy i rok obrotowy bardzo często przewijają się podczas sporządzania ważnej dokumentacji w firmie. Zdarza się, że pojęcia te są używane jako wzajemne synonimy. I choć w większości przypadków ich znaczenia się pokrywają, występuje jednak kilka istotnych różnic, dlatego nie powinno się ich mylić. Oba terminy są ściśle określane przez prawo. Czym dokładnie jest rok podatkowy oraz obrotowy

Rok podatkowy

Rok podatkowy to po prostu określony okres rozliczeniowy, który został uregulowany przez prawo. Według obecnie obowiązujących przepisów rok podatkowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku podatku od osób prawnych istnieje jednak możliwość zmiany okresu roku podatkowego, poprzez zawarcie stosownego zapisu w umowie spółki, statucie lub innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe. Specjaliści z mieszczącego się w Piotrkowie Trybunalskim biura rachunkowego Compatibilite podkreślają, że o zapisie tym należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego, a czas trwania roku podatkowego będzie określony na kolejne 12 miesięcy kalendarzowych od wyznaczonego terminu. Zgłoszenia trzeba dokonać najpóźniej 30 dni od zakończenia poprzedniego roku podatkowego.

Jak doskonale wiadomo, działalności gospodarcze nie są rejestrowane wyłącznie 1 stycznia, a zamykane 31 grudnia. Z tego powodu warto wyjaśnić sobie, w jaki sposób prezentuje się rok podatkowy w praktyce. Przykładowo, jeżeli firma rozpoczęła swoją działalność 13 października, okres ten w danym roku będzie trwał od 13 października do 31 grudnia, a dopiero w roku następnym od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rok obrotowy

Z reguły rok obrotowy i rok podatkowy są takie same, jednak istnieje kilka wyjątków. Jednym z nich jest rozpoczęcie działalności w drugiej połowie ustalonego roku obrotowego. W takim przypadku istnieje możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych wraz z tymi samymi dokumentami za rok następny. Pomimo tego, że rok obrotowy i podatkowy pokrywają się, biorąc pod uwagę terminy – oba określenia pochodzą z zupełnie innych zapisów prawnych i nie należy używać ich jako wzajemnych synonimów.

Samo znaczenie obu terminów jest istotne głównie dla przedsiębiorców załatwiających formalności rachunkowe i księgowe. Rok obrotowy oznacza okres rozliczania się z właścicielami przedsiębiorstwa i użytkownikami sprawozdań finansowych. Natomiast rok podatkowy wyznacza czas, względem którego trzeba dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz