Materiał Partnera

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Za rachunkowość zarządczą uznaję się tę dziedzinową dyscyplinę, która służy wewnętrznemu prowadzaniu przedsiębiorstwo. Ma ona zatem na celu między innymi optymalizowanie różnych procesów gospodarczych, kontrolnych, czy podatkowych, w strukturach danej organizacji, które przyczynią się do polepszonej płynności podatkowej. Wiele nowoczesnych biur rachunkowych, wdraża właśnie działania rachunkowości zarządczej w firmach klientów, co przekłada się m.in. na wzrost znaczenia danego podmiotu na rynku!

Na czym polega rachunkowość zarządcza?

Rachunkowość zarządcza oparta jest o analizy sposobu wykonywania działań kadrowo-płacowych i księgowo-rachunkowych w danym przedsiębiorstwie. Po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, czy audytów, podmiot zewnętrzny mający wdrożyć odpowiednie działania rachunkowości zarządczej, porządkuje i przedstawia zarządowi firmy dane, które będą niezbędne do podejmowania decyzji rozwojowych, strategicznych, operacyjnych, planistycznych, czy też kontrolnych. Rachunkowość zarządcza ma zatem na swoich głównym celu wdrożenie odpowiednich procedur, które znacznie wpłyną na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz jego finanse! Przykładem takich technik, jest budżetowanie, analizy zachowania się kosztów, prognozowania rynkowe, czy też dobieranie odpowiednich rachunków kosztów oraz przychodów.

Cele rachunkowości zarządczej

Uszczegóławiając, rachunkowość zarządcza ma olbrzymie znacznie dla działań planistycznych, organizacyjnych a także komunikacyjnych, a jej celami są np.: kontrola przebiegu procesów na wszystkich jego etapach, taktyczna realizacja planów oraz budżetów, analizowanie problemów pod wieloma kątami, co zapewnia ich trwałą eliminację, czy też zbieraniu informacji mających zmniejszać stopnie ryzyka danego ruchu gospodarczego. Warto zatem wiedzieć, że techniki rachunkowości zarządczej są wielopłaszczyznowe, a ich wdrożenie pozwala na nie tylko optymalizację podatkową, usprawnione działanie wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale także na trafniejsze podejmowanie decyzji zarządów w sprawach biznesowych.

Wdrożenie rachunkowości zarządczej

Wdrożenie rachunkowości zarządczej nie jest możliwe bez zapoznania się podmiotu naprawczego z rachunkowością podatkową. Warto zatem wybierać nowoczesny model prowadzenia biznesu, w którym obsługę rachunkowo-księgową, czy kadrowo-płacową powierzy się na stałe zewnętrznemu podmiotowi. To on dzięki długotrwałej współpracy, będzie mógł wdrożyć odpowiednią metodologię funkcjonowania organizacji w zakresie ekonomicznym. Taką pomoc oferują jednak na rynku nieliczne firmy. Jedną z nich jest biuro Rachunkowość podatkowa i zarządcza s.c. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo usprawniło swoje działanie na rynku, koniecznie nawiąż współpracę z odpowiednimi ekspertami finansowymi.

Opracowanie:
Wrocław, Legnicka 62c lok. 207
tel. 71 351 80 30
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz