Artykuł sponsorowany

Czym jest protest weksla i czeku - Kancelaria notarialna Jan Grochowicz

Czym jest protest weksla i czeku - Kancelaria notarialna Jan Grochowicz

Protesty weksli i czeków to istotne elementy prawa wekslowego i czekowego, które mają na celu zabezpieczenie interesów stron transakcji. Sporządzanie protestów weksli i czeków oferuje Kancelaria notarialna Jan Grochowicz z Bielsko-Białej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, a także roli notariusza w procesie sporządzania protestów weksli i czeków. Zapraszamy do lektury.

Sporządzanie protestów weksli

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który regulowany jest przez ustawę z 28 kwietnia 1936 roku - prawo wekslowe. Protest weksla jest aktem publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 tej ustawy. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla. Protest zawiera między innymi nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów. Jeżeli dłużnik wyrazi wolę zapłacenia, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

Sporządzanie protestów czeków

Czek to papier wartościowy, który również regulowany jest przez ustawę z 28 kwietnia 1936 roku - prawo czekowe. Protest czeku jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej kartce połączonej z czekiem. Protestu czeku należy dokonać przed upływem ważności czeku, lub najpóźniej w pierwszy dzień powszedni od upływu ważności czeku. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów. Jeżeli dłużnik wyrazi wolę zapłacenia, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

Koszty sporządzenia protestów

Posiadacz weksla oddawanego do protestu bezpośrednio płaci za wykonanie tej czynności przez notariusza, a należności tej może dochodzić od dłużnika. Aktualnie maksymalny koszt protestu weksla wynosi 5 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 1000 zł sumy wekslowej. Do tego dochodzi koszt wyjazdu poza kancelarię notariusza. Sporządzanie protestów weksli i czeków oferuje Kancelaria notarialna Jan Grochowicz z Bielsko-Białej.

Rzadkość sporządzania protestów weksli i czeków

Warto zauważyć, że obecnie protesty weksli i czeków są sporządzane przez notariuszy niezwykle rzadko. Wynika to między innymi z faktu, że większość weksli nie posiada indosów, a także z tego, że dużo weksli jest wystawianych z klauzulą „bez protestu”. Protest czeku również jest sporządzany przez notariusza rzadko, co może być związane z innymi dostępnymi środkami dochodzenia należności.

Opracowanie:
Bielsko-Biała, Barlickiego 13 lok. 4
tel. 33 821 79 69
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz