Materiał Partnera

Czym jest leasing pracowniczy?

Czym jest leasing pracowniczy?

Coraz chętniej wybierany przez firmy szukające pracowników i jednocześnie dbające o finanse przedsiębiorstwa leasing pracowniczy to nowoczesna metoda zatrudniania. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w bardzo prosty sposób redukować koszty pracy oraz w pełni panować nad bieżącym zapotrzebowaniem na personel. Jak dokładnie wygląda leasing tego typu i czemu jest on korzystny?

Pracownik do wynajęcia

Sytuacja, w której pracodawca poszukuje specjalisty na określone stanowisko, powoduje uruchomienie najczęściej długotrwałego i żmudnego procesu rekrutacji. Generuje to nie tylko koszty, ale też powoduje brak możliwości uruchomienia zaplanowanego miejsca pracy, co z kolei może przyczynić się do hamowania rozwoju firmy. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku okazuje się leasing pracowniczy, który oferuje m.in. Golden Serwis. Jest to wynajem pracowników związanych umową z innym podmiotem gospodarczym. Pracodawcy podpisują między sobą specjalne porozumienie, na mocy którego podwładny jest oddelegowany do innego przedsiębiorstwa w charakterze pracownika tymczasowego. Taka sytuacja powoduje zawieszenie dotychczasowego stosunku pracy i podpisanie kontraktu z nowym pracodawcą. Umowa może być zarówno bezterminowa, jak i na czas określony, co daje możliwość odpowiedniego dopasowania warunków do potrzeb pracodawcy. W ramach leasingu pracowniczego można również zatrudniać osoby zarejestrowane w agencjach pracy tymczasowej.

Personel w komplecie

Zatrudnienie pracownika poprzez wypożyczenie go z agencji pracy tymczasowej to rodzaj leasingu pracowniczego, który niesie za sobą szereg korzyści. Skompletowanie personelu w ten sposób jest przede wszystkim proste i wygodne dla pracodawcy. Nie ma on też żadnych obowiązków kadrowych w stosunku do takiego pracownika – nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji personalnej czy wysyłanie zatrudnionej osoby na badania lekarskie. W takim wypadku firma podpisuje porozumienie z agencją pracy tymczasowej, która udziela leasingu pracowniczego. Zmniejszone obowiązki nie oznaczają jednak, że pracownik ma być w jakikolwiek sposób zaniedbany – pracodawca może zapewnić mu szerszą opiekę i zadbać m.in. o jego znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli to na zwiększoną wydajność nowej osoby oraz jej szybsze wdrożenie się na danym stanowisku. Warto wiedzieć, że wypłatą wynagrodzenia zajmuje się agencja, do której należy tymczasowy pracownik. Otrzymuje ona określoną prowizję w ramach leasingu pracowniczego, która zazwyczaj stanowi część kosztów płacy wypożyczonych osób.

Opracowanie:
Zielonka, Nauczycielska 2 lok. 5
tel. 601 572 713
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz