Materiał Partnera

Czym jest JPK i co warto o nim wiedzieć?

Czym jest JPK i co warto o nim wiedzieć?

Rozwój systemów komputerowych znacząco wpłynął również na księgowość przedsiębiorstw oraz przebieg rozliczeń z podmiotami administracji państwowej. Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK został wprowadzony na mocy artykułu 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje już od lipca 2016 roku. Czym jest i dlaczego Ministerstwo Finansów zdecydowało się na jego użycie?

Księgowość w programie komputerowym

Komputer stanowi podstawę funkcjonowania niemal już każdej firmy. Przy jego użyciu prowadzone są działania reklamowe, pośredniczy on w kontakcie z klientami oraz kontrahentami, ale może być też wykorzystywany do prowadzenia dokumentacji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Na gruncie księgowości wykorzystywane są zarówno ogólnodostępne narzędzia takie, jak arkusze kalkulacyjne, jak i specjalistyczne oprogramowanie tworzone na potrzeby złożonej rachunkowości. Księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych we właściwym formacie, które są przekazywane na żądanie organu podatkowego, określa się mianem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Urząd Skarbowy może zażądać przekazania całości lub części tych ksiąg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach pamięci w określonej strukturze i ze wskazaniem rodzaju ksiąg oraz okresu, którego mają dotyczyć. Obecnie JPK składa się z siedmiu struktur, które obejmują:

  • księgi rachunkowe;
  • wyciąg bankowy;
  • magazyn;
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT;
  • faktury VAT;
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów;
  • ewidencję przychodów ryczałtowanych.

Rosnąca powszechność Jednolitego Pliku Kontrolnego skutkuje ujęciem jego wysyłki w ofercie biur rachunkowych, takich jak Dekret. Obsługa księgowa prowadzona w specjalistycznym programie to duże ułatwienie zarówno dla przedsiębiorcy, jak i organów podatkowych.

Korzyści oraz cele JPK

Samo prowadzenie księgowości oraz wszelkiej ewidencji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa przynosi przedsiębiorstwu duże korzyści. Dokumentacja jest wówczas zawsze uporządkowana, a zatem zmniejsza się znacząco ryzyko błędu przy rozliczeniach. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoliło przenieść te zalety również na komunikację z Urzędem Skarbowym. Następuje stopniowe odejście od wydruków papierowych, a przesyłanie danych drogą elektroniczną przyspiesza całą procedurę. Format ten umożliwia ponadto szybką analizę, co ma znaczenie nie tylko w przypadku rozliczeń podatkowych, ale również podczas przeprowadzania audytu wewnętrznego czy zewnętrznego.

Celem wprowadzenia JPK jest uproszczenie procedur związanych z przekazywaniem przez podatników informacji organom podatkowym. Skrócony zostaje tym samym czas kontroli, a jej skuteczność podniesiona. O wiele łatwiej będzie na przykład zlokalizować puste faktury. Zastosowanie komunikacji elektronicznej w zakresie księgowości pozwoli też wzmocnić bezpieczeństwo systemu podatkowego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz