Materiał Partnera

Czym jest i na czym polega handel emisją CO2?

Czym jest i na czym polega handel emisją CO2?

Obecnie handel uprawnieniami na emisję CO2 jest jednym z najpopularniejszych metod ograniczania społecznych kosztów zanieczyszczeń wody lub powietrza. Sprzedaż jest prowadzona w 192 krajach i opiera się na dobrowolnych lub ustawowych zezwoleniach uprawniających do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Jak wygląda taki handel i ile kosztuje?

Handel emisją CO2

Handel emisjami CO2 polega na przydzielaniu specjalnie powołanym instytucjom – głównie elektrowniom – uprawnienia do emisji CO2. Jedno odpłatnie nabyte uprawnienie pozwala na emisję 1 tony CO2 do atmosfery. Sprzedaż uprawnień funkcjonuje w Europie od 15 lat w państwach, które podpisały tzw. traktat z Kioto, a za organizację handlu odpowiada Komisja Europejska – tłumaczy specjalista z firmy EkoUniversa. Handel pozwoleniami do emisji CO2 polega na pobraniu opłaty za szkodliwe skutki produkowania energii z węgla. Zysk z handlu rekompensuje negatywne efekty działań ludzkich.

Handel w Polsce

Polska jest jednym z członków protokołu z Kioto od 2004 roku. UE zarządziła konieczność dostosowania prawa krajowego państw członkowskich do nadrzędnych regulacji unijnych. Europejski System Handlu Emisjami jest największą giełdą uprawnień na całym świecie. Sprzedaż pozwoleń pokrywa finansowo aż 45% szkodliwej emisji dwutlenku węgla pochodzącej z krajów członkowskich.

Ile kosztują uprawnienia?

Ceny uprawnień do emisji CO2 stale rosną. Wynika to z celowych działań Unii Europejskiej oraz ze zmieniającej się sytuacji rynkowej. Unii Europejskiej zależy na podwyższeniu cen prądu produkowanego z węgla, bo dzięki temu stanie się on mniej atrakcyjny od ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych. Możliwe, że dzięki temu więcej gospodarek zdecyduje się na prowadzenie odnawialnych źródeł energii. Warto zaznaczyć, że im droższe uprawnienia, tym więcej zysku zostaje przeznaczone na redukcję szkodliwości CO2. Standardową stawką za sprzedaż uprawnień do emisji CO2 było 5 euro za tonę. Obecnie koszt sprzedaży pozwolenia na emisję dwutlenku węgla wynosi ok. 22,5 euro za tonę. Na początku września 2018 roku w szczytowym i krytycznym momencie cena uprawnień wynosiła aż 25 euro za tonę. Koszty dla państw są bardzo wysokie, ale w świetle kryzysu klimatycznego jest to niezbędne działanie ratujące naszą planetę. Z tego też powodu kraje europejskie, nie mając zbytnio wyboru, muszą się liczyć z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat.

Opracowanie:
Opole, 1 Maja 37 lok. 5
tel. 77 458 06 84
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz