Materiał Partnera

Czym jest audyt ubezpieczeniowy wykonywany przez Rzeszowski Dom Brokerski?

Czym jest audyt ubezpieczeniowy wykonywany przez Rzeszowski Dom Brokerski?

Audyt ubezpieczeniowy ma ogromny wpływ na zakres polisy oferowanej właścicielom danej firmy. Pozwala na dokładne dopasowanie wszystkich elementów do ich potrzeb. W trakcie tego procesu pod uwagę brana jest specyfika branży, w której działa przedsiębiorstwo. Do tego dochodzi kilka innych elementów. W tym miejscu warta zadać ważne pytanie. Na czym polega procedura wykonywana przez Rzeszowski Dom Brokerski?

Ustalanie warunków ubezpieczenia

Opracowanie programu ubezpieczeniowego ma na celu dokładne dopasowanie polisy do potrzeb klienta. Dlatego też oferty składane przedsiębiorcą powstają w oparciu o audyt ubezpieczeniowy. To procedura obejmująca:

  • analizę zagrożeń w firmie,
  • kontrolę systemu bezpieczeństwa,
  • oszacowanie ewentualnych konsekwencji wypadków.

W ustalaniu przyszłej odpowiedzialności ubezpieczyciela ocena ryzyka odgrywa istotną rolę. Uwzględnia ilość i wielkość dotychczasowych szkód oraz przyczyny i miejsca ich powstawania. Po przeanalizowaniu tych danych audytor przedstawia wszystkie słabe punkty w zabezpieczeniach i sposoby ich wyeliminowania. Niedostosowanie się do zaleceń uniemożliwia podpisanie umowy lub znacznie ogranicza zakres polisy.

Analiza zagrożeń i jakości ochrony ubezpieczeniowej

Analizę zagrożeń prowadzi towarzystwo ubezpieczeniowe lub biuro brokerskie pełniące rolę pośrednika i doradcy klienta. Takim podmiotem jest Rzeszowski Dom Brokerski znajdujący się w Nosówce.  W ocenie ryzyka uczestniczą niezależni eksperci mający wiedzę dotyczącą branży, w której przedsiębiorcy prowadzą działalność. Podczas wizyty w firmie przyglądają się pracy maszyn i urządzeń, procesom technologicznym, systemom zabezpieczeń i dokumentacji technicznej. Sprawdzają czy wdrożone procedury i używane narzędzia są zgodne z tymi opisanymi w dokumentach. Szczegółowy przegląd jest niezbędny do opracowania programu ubezpieczeń dbającego o interesy klienta. Trzeba jednak wiedzieć, że audyt nie polega tylko na analizie i wyeliminowaniu zagrożeń.

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa jest ważne dla jego właścicieli i pracowników. Dlatego podczas audytu, poza kwestiami związanymi z BHP, przeglądana jest kończąca się polisa. Sprawdzane są zagrożenia, jakie uwzględnia oraz jej warunki, zakres i koszty. Kolejną część audytu opisuje specjalista z Rzeszowskiego Domu Brokerskiego oferującego kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe:

- Po przejrzeniu aktualnej polisy audytor ocenia jej jakość i przedstawia zalecenia majce na celu podwyższenie poziomu ochrony. Na podstawie tych informacji powstaje nowa oferta.

Ubezpieczenia dla firm muszą jak najlepiej chronić interesy przedsiębiorców i pracowników. Tylko dokładny audyt umożliwia dostosowanie polisy do indywidualnych potrzeb klienta.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz