Artykuł sponsorowany

Czym jest audyt podatkowy?

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to usługa, której celem jest wewnętrzna weryfikacja ewidencji podatkowej pod kątem zgodności z przepisami prawa. Ponadto audyt podatkowy weryfikuje sposób deklarowania i rozliczania podatków. Celem audytu jest sprawdzenie prawidłowości oraz legalności rozliczeń prowadzonych przez Kontrahenta. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej specyfice audytu podatkowego.

Przedmiot audytu

Audyt podatkowy poddaje szczegółowej analizie całą dokumentację źródłową, do której zaliczamy:

  • faktury,
  • umowy handlowe,
  • rejestry,
  • ewidencje,
  • deklaracje,
  • księgi podatkowe.

Dokumenty te dotyczą badanego zagadnienia. Audyt podatkowy dodatkowo poddaje kontroli wewnętrzne procedury Kontrahenta. Rewident podczas kontroli opiera się również na dokumentach i zdarzeniach, które mogą wpływać na powstanie obowiązku podatkowego oraz jego zakres. Oczywiście w zakresie podatków, które są przedmiotem audytu.

Przebieg audytu

Audyt podatkowy jest wykonywany po zawarciu umowy z odpowiednim biurem. Duże doświadczenie w tym zakresie posiada biuro audytorskie Audyt Partner z Łodzi. Cały proces może odbywać się zarówno w siedzibie firmy, jak i w biurze audytorskim po dostarczeniu wszystkich dokumentów przez zainteresowaną firmę. W toku audytu prowadzona jest szczegółowa weryfikacja wszystkich dokumentów źródłowych, a także materiałów, które mają znaczenie dla Zleceniodawcy. Na podstawie obiektywnych i rzetelnych badań biuro audytorskie może wskazać podatnikowi optymalny kierunek polityki podatkowej w firmie. Co istotne treść raportu przygotowanego przez biuro audytorskie jest objęta tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Wynik audytu podatkowego

Zwieńczeniem przeprowadzonego audytu jest specjalny raport, który w sposób szczegółowy opisuje i podsumowuje wszelkie ustalenia jakie pojawiły się w trakcie przeprowadzanego badania. W raporcie znajdzie się z pewnością opis stwierdzonych nieprawidłowości, jak również praktyczne wskazówki dotyczące sposobów ich usunięcia. Ponadto rewident wskaże drogi postępowania, które pozwolą w przyszłości uniknąć wszelkich nieprawidłowości w zakresie rozliczeń.

Korzyści płynące z audytu

Audyt podatkowy niesie ze sobą wiele korzyści dla danego przedsiębiorstwa. Wśród nich na uwagę zasługuje:

  • możliwość usunięcia błędów w sposób jak najbardziej legalny i tym samym uniknięcie odpowiedzialności podatkowej i skarbowej,
  • wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi,
  • podniesienie bezpieczeństwa prawnego oraz finansowego firmy.

Audytu podatkowego nie należy nazywać kontrolą. Ma to jednoznacznie negatywne zabarwienie. A przecież celem audytu nie jest karanie, ale wskazanie nieprawidłowości i pomoc w uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości. Dzięki temu firma jest w stanie uchronić się przed ewentualnymi, dotkliwymi karami finansowymi.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz