Artykuł sponsorowany

Czym jest akt notarialny i do czego służy? - oferta Kancelarii Notarialnej Adama Ruska

Czym jest akt notarialny i do czego służy? - oferta Kancelarii Notarialnej Adama Ruska

Notariusz to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik upoważniony do wykonywania czynności notarialnych. Jednym z jego głównych zajęć jest sporządzanie aktów notarialnych. To dokumenty urzędowy potwierdzające wyrażenie woli. Zgodnie z polskim prawem w wielu sytuacjach akt notarialny jest niezbędny dla zachowania ważności czynności prawnych. Jego zadaniem jest zastrzeżenie szczególnej formy, zapewniającej bezpieczeństwo i pewność, że opisane w nim działanie jest zgodne z prawem. Czym dokładnie jest akt notarialny i co zawiera?

Akt notarialny – czym jest ten dokument z punktu widzenia prawa?

Polskie przepisy nie określają jednoznacznie formy aktu notarialnego. Jego sporządzenie jest wymagane do zachowania ważności czynności prawnych, ale to notariusz decyduje o jego treści. Ekspert z Kancelarii Notarialnej Adama Ruska redaguje dokument zgodnie z koncepcją prawną i dostosowuje go do woli występujących w sprawie stron. Prawnik spisuje treść oświadczeń zainteresowanych, używając odpowiedniego języka – w akcie notarialnym należy wykluczyć wszelkie niejasności, które mogłyby mieć wpływ na odczytanie i interpretację wyrażonej w nim woli. Po sporządzeniu notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz odczytuje dokument, wprowadza ewentualne poprawki i składa na nim swój podpis.

Prawnik zachowuje oryginalny akt notarialny w swoim archiwum, a stronom wydaje prawomocne wypisy o identycznej treści. Co do za zasady dokument ten może zostać sporządzony wyłącznie przez notariusza, istnieją jednak wyjątki. Za granicą taki akt przygotowuje konsul po uzyskaniu upoważnienia od ministra. W przypadku protestu z powodu niezapłacenia dokument ma prawo sporządzić urząd pocztowy. Poświadczenia podpisów na niektórych aktach mogą z kolei dokonywać banki i urzędnicy, jeśli w danej miejscowości nie ma kancelarii.

Co zawiera akt notarialny?

Akt notarialny nie ma ściśle określonego wzoru ani formy. Przepisy zalecają jednak, by dokument zawierał pewne elementy. Należy do nich przede wszystkim data sporządzenia aktu, w razie potrzeby nawet z dokładną godziną i minutą podpisania. Ważne jest też miejsce, a także dane notariusza. W akcie trzeba podać wszystkie potrzebne dane stron występujących w danej sprawie. Dokument musi także zawierać oświadczenia stron, a także stwierdzenie faktów i okoliczności towarzyszących spisywaniu aktu. Obowiązkowe jest oświadczenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu otaz podpisy – notariusza, a także stron biorących udział w czynności notarialnej. 

Poznaj ofertę Kancelarii Notarialnej Adama Ruska

Kancelaria Notarialna Adam Rusek zlokalizowana w Kielcach oferuje szeroki wachlarz czynności notarialnych, obejmujących między innymi pełnomocnictwa, sprawy związane z prawem rodzinnym i spadkowym, ustanawianie odrębnej własności lokalu czy sporządzanie protestów weksli i czeków. Usługi obejmują także notarialne poświadczenie daty oraz przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Kancelaria oferuje również usługę sporządzania testamentów, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz umów spółki.

Opracowanie:
Kielce, Chęcińska 9 lok. 2
tel. 663 025 025
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz