Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się przedszkole dla dzieci niesłyszących?

Czym charakteryzuje się przedszkole dla dzieci niesłyszących?
Częściowa lub całkowita utrata słuchu, niezależnie od przyczyn, jest poważną przeszkodą w percepcji otaczającego świata oraz komunikacji z innymi ludźmi. Dlatego tak istotne jest, żeby edukacja dzieci, które dotknęła ta dolegliwość, prowadzona była z pełnym uwzględnieniem ich niepełnosprawności. Na terenie polski funkcjonuje wiele placówek edukacyjnych przeznaczonych specjalnie dla osób niesłyszących i niedosłyszących – wśród nich znajdziemy również przedszkola. Czym wyróżniają się one na tle innych przedszkoli?

Podobieństwa

Zanim przedstawimy różnice między zwykłymi przedszkolami a placówkami przeznaczonymi dla dzieci z wadami słuchu, pokrótce omówmy łączące ich podobieństwa. Przede wszystkim jest to kwestia wieku uczniów. Podobnie jak w każdym innym przedszkolu, tak i tutaj przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Druga kwestia to zadanie edukacji przedszkolnej, czyli przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej, a także ogólne stymulowanie ich rozwoju, kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennym życiu, przekazywanie zasad kultury i dobrego wychowania. Przedszkole to bardzo cenne doświadczenie dla dzieci, które uczą się w nim funkcjonować w otoczeniu rówieśników.

Różnice

Poza wspomnianymi podobieństwami, między tymi dwoma typami przedszkoli wymienić można wiele różnic. Na pierwszy rzut oka łatwo zauważyć, że grupy uczniów w przedszkolach dla dzieci z wadami słuchu są mniejsze, niż w zwykłych.

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są zazwyczaj w grupkach 6–8-osobowych – mówi pedagog z przedszkola funkcjonującego w ramach Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. – Spowodowane jest to tym, iż dzieci niesłyszące i niedosłyszące ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują większej uwagi nauczyciela, niż dzieci w pełni zdrowe. Tylko pracując z niewielkimi grupami jesteśmy w stanie zapewnić naszym podopiecznym optymalne możliwości rozwoju.

Kolejna kwestia to odmienny program edukacyjny. W przedszkolach dla osób niesłyszących i niedosłyszących kluczową rolę odgrywa rozwinięcie u dzieci odpowiednich zdolności komunikacyjnych, niezbędnych im w dalszej edukacji i codziennym życiu. Dzieci uczą się między innymi języka migowego, a także biorą udział w zajęciach rozwijających ich słuch (w przypadku uczniów niedosłyszących, których wada słuchu nie jest całkowita) oraz w zajęciach logopedycznych. Ważnym elementem edukacji dzieci jest w takich placówkach również integracja z dziećmi słyszącymi – w czasie wspólnych zajęć dzieci z obu grup uczą się nawiązywania kontaktu z rówieśnikami o odmiennych zdolnościach i predyspozycjach.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz