Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się księgowość pełna?

Czym charakteryzuje się księgowość pełna?

Pełna księgowość jest tylko jednym z kilku dostępnych sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Prowadzenie rachunkowości firmy w takiej formie pozwala również na kompletne zobrazowanie jej sytuacji majątkowej. Księgowość pełna to także pewien prestiż, gdyż prowadzą ją przedsiębiorcy, którzy uzyskują znaczne dochody ze swojej działalności gospodarczej. Jakie elementy uwzględnia rachunkowość tego typu?

Kto zobowiązany jest do prowadzenia księgowości pełnej?

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm jednoosobowych decydują się najczęściej na prowadzenie księgowości w formie uproszczonej. Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród trzech form opodatkowania swojej działalności gospodarczej, które zostały wskazane przed ustawodawcę. Mowa tutaj o Księdze Przychodów i Rozchodów, ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej. Możliwości wyboru nie mają jednak biznesmeni, których przychód za ubiegły rok wynosił co najmniej równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę narodową. Ustawodawca zobowiązuje takich przedsiębiorców do prowadzenia księgowości pełnej.

Z czym się wiąże prowadzenie pełnej rachunkowości?

Prowadzenie księgowości pełnej jest zadaniem złożonym i czasochłonnym. Większość firm powierza je sprawdzonym biurom rachunkowym, co gwarantuje poprawność przygotowywania poszczególnych dokumentów rozliczeniowych. Korzystanie z usług doświadczonych księgowych obejmuje również doradztwo podatkowe, co pozwala na optymalizację kosztów firmy.

Jak informuje specjalista z firmy Spero- prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje przedsiębiorcę do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Biznesmen musi się również liczyć z koniecznością prowadzenia ksiąg głównych i pomocniczych. Do jego zadań należy też opracowywanie rachunków zysków i strat oraz tworzenie wykazów składników aktywów i pasywów, czyli tak zwanego „inwentarza”. Na przedsiębiorcy ciąży zatem duża odpowiedzialność. Jakikolwiek błąd w prowadzeniu dokumentacji może doprowadzić firmę nawet do upadku. Pomoc specjalistów jest więc niezbędna, by biznesmen mógł w pełni skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa, nie martwiąc się o stan księgowości firmy.

Zalety prowadzenia księgowości pełnej

Mimo wysokiego stopnia skomplikowania prowadzenie księgowości pełnej ma sporo zalet. Przede wszystkim pozwala na uzyskanie dokładnych informacji o każdej złotówce, która przepływała przez konta firmy. Dzięki dokładnej wycenie majątku możliwe jest też pełne zobrazowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Biznesmen może też skuteczniej planować wszelkie działania mające na celu rozwój firmy oraz na bieżąco monitoruje stan zmian zachodzących w jej finansach.

Opracowanie:
Skawina, Ogrody 24 lok. 41
tel. 792 000 055
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz