Materiał Partnera

Czym charakteryzuje się beton mostowy?

Czym charakteryzuje się beton mostowy?

Wiadukty, mosty i estakady są szczególnie narażone na działanie sił przyrody. Niekorzystne warunki pogodowe, których efektem są podtopienia i silne wichury, przyczyniły się do uszkodzenia wielu obiektów infrastrukturalnych. Właśnie dlatego warto zadbać o dobrej klasy beton mostowy. Jest to materiał, który w dużej mierze odpowiada za stabilność elementów budowlanych. Co warto o nim wiedzieć?

Dlaczego należy stosować beton mostowy?

Mosty i wiadukty są w sposób szczególny narażone na działanie czynników atmosferycznych. Częste opady deszczu i śniegu, grad, silne nasłonecznienie, roztopy oraz cykliczne zmiany temperatury wpływają na właściwości takich konstrukcji. Co więcej opady atmosferyczne coraz częściej zawierają w sobie liczne zanieczyszczenia w postaci szkodliwych związków chemicznych.

Właśnie z tego względu powinno się stosować materiały budowlane specjalnego przeznaczenia, cechujące się dużą wytrzymałością i odpornością na działanie różnych substancji. Jednymi z nich są betony mostowe.

Charakterystyka betonów mostowych

W przypadku betonów specjalnych, a zwłaszcza wysokowartościowych producenci dbają, by wartość tych materiałów była udoskonalona względem betonów klasycznych. Betony mostowe są więc udoskonalane poprzez dobór odpowiedniego typu i proporcji składników. Mają zagwarantować ochronę strukturalno-materiałową danej konstrukcji mostowej.

Do tworzenia konstrukcji inżynierskich są wymagane na przykład betony wysokiej wytrzymałości (BWW i lekkie LBWW). Do grupy użytecznych materiałów zaliczają się także betony samozagęszczalne czy architektoniczne.

Jak zauważa ekspert z firmy produkcyjno-handlowej BAN-KOR-BET: „Betony mostowe muszą cechować się specjalnymi parametrami ze względu na konieczność zachowania odporności na czynniki destrukcyjne. W tym celu należy dobrać konkretną klasę betonu, rodzaj kruszywa i jego uziarnienia, właściwy typ cementu oraz odpowiednie domieszki”.

Czym musi się cechować dobry beton mostowy?

Aby beton mostowy dobrze spełniał swoje zadanie, musi odznaczać się konkretnymi parametrami.

Dobrej klasy materiały budowlane wykonuje się z wysokiej klasy składników, na przykład z cementów CEM I 42,5 R – NA/SR3 lub CEM III/A 42,5 N/NA/HSR/LH. Dobrze sprawdzają się także piasek, kruszywa łamane oraz różnego typu dodatki do betonu.

Minimalną klasą betonu mostowego powinna być C 30/37 wg PN-EN 206. Jednakże w przypadku przęseł i podpór wiaduktów nad wyjątkowo ruchliwymi drogami zaleca się stosowanie klasy betonu C 35/45. Mrozoodporność powinna utrzymywać się w przedziale F150 – F300, a orientacyjna wodoszczelność – od W8 do W12.

Przed zakupem produktu u danego dostawcy warto zorientować się, czy wyroby pomyślnie przeszły badania laboratoryjne. Bez tego trudno mówić o zadowalającej jakości, a przecież od jakości betonu mostowego zależy bezpieczeństwo danej konstrukcji budowlanej.

W razie wątpliwości związanych z doborem betonu mostowego konkretnej klasy warto zasięgnąć porady ekspertów z przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji i sprzedaży określonych materiałów budowlanych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz