Materiał Partnera

Czy warto przystąpić do kursu na spawacza?

Czy warto przystąpić do kursu na spawacza?
Kurs na spawacza to kompleksowe szkolenie, które daje możliwość zdobycia nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji oraz zdobycia nowych umiejętności. Aby jednak to tego doszło, ośrodek szkoleniowy musi spełniać określone w przepisach wymogi oraz oferować odpowiedni program zajęć teoretycznych oraz praktycznych, które zapewnią uczestnikom wiedzę i umiejętności na właściwym poziomie.

Odpowiedni ośrodek szkoleniowy

Odpowiedź na pytanie, czy warto przystąpić do kursu na spawacza jest kwestią bardzo indywidualną. My jednak podpowiadamy, jaki powinien być ośrodek szkoleniowy oraz co powinno znaleźć się w programie kursów spawaczy. Wierzymy, że te informacje, pomogą Ci w podjęciu decyzji, a później w wyborze dobrego ośrodka.

Obecnie na rynku istnieje wiele prywatnych ośrodków szkoleniowych, które oferują rozmaite kursy zawodowe. Jednym z nich jest kurs na spawacza. Jeśli rozważasz podjęcie takiego kursu, aby zdobyć nowy zawód, warto abyś dokładnie zapoznał się z programem szkolenia i zobaczył, czym w przyszłości jako spawacz możesz się zajmować. Jeśli zaś już jesteś spawaczem i chcesz zdobyć nowe umiejętności lub podnieść swoje kwalifikacje, warto abyś zapoznał się z możliwymi do uzyskania po tym szkoleniu certyfikatami. W obu sytuacjach zaś, należy sprawdzić czy dany ośrodek, oferujący kursy spawaczy, posiada niezbędne dokumenty dopuszczające go do przeprowadzania szkoleń tego typu. Pośród tych dokumentów muszą znaleźć się m.in. atest dla ośrodka wydany przez jednostki notyfikowane takie jak Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego czy TŰV, licencja do egzaminowania spawaczy oraz zaświadczenie prezydenta danego miasta o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Dobry program kursu na spawacza

Przede wszystkim szkolenie i egzaminowanie spawaczy muszą odbywać się wedle ściśle określonych norm, którymi są PN-EN ISO 9606-1 oraz PN-EN ISO 9606-2. Normy te określają zaś metody kształcenia, właściwie dla danego zawodu. I tak w przypadku spawaczy są to metody takie jak:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną E (111),
  • spawanie półautomatyczne:
    • w osłonie C02 MAG (135, 131),
    • drutem proszkowym w osłonach gazowych (136, 137),
    • drutem proszkowym samoosłonowym (114),
  • spawanie w osłonie gazów TIG (141),
  • spawanie acetylenowo-tlenowe (311).

Poszczególne metody muszą być zaś przeprowadzane w odpowiednich grupach materiałowych. Tymi grupami są: FM1, FM2, FM3, FM4 oraz FM5. Normy określają również system, w jakim szkolenie w każdej z tych metod spawania musi się odbywać.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Ośrodka Szkolenia Zawodowego MAR-PLAST w Zabrzu:

Szkolenie odbywa się w systemie, składającym się z trzech modułów: kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, kursu spawania blach spoinami czołowymi oraz kursu spawania rur spoinami czołowymi. Aby móc zaś wziąć udział w szkoleniu, przygotowującym do zawodu spawacza, należy posiadać ukończone 18 lat oraz świadectwo ukończenia minimum szkoły podstawowej. I co niezwykle ważne – orzeczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy spawacza.

Wszystkie kursy spawaczy kończą się egzaminem. Zarówno z zajęć z części praktycznych, jak i teoretycznych. Kiedy uczestnik przejdzie egzaminy z wynikiem pozytywnym, wówczas otrzymuje książeczkę spawacza bądź, jak to ma miejsce w przypadku osób już posiadających książeczkę, odpowiedni wpis. I najważniejszy element – certyfikat spawacza według normy europejskiej PN-EN ISO 9606-1 lub -2.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę jeszcze dwie rzeczy, o które zdecydowanie warto dopytać w ośrodku szkoleniowym. Mianowicie co dokładnie jest wliczone w cenę kursu oraz czy współpracują z firmami, w których po kursie byłoby możliwe ewentualne zatrudnienie. Zawsze warto dowiedzieć się jak najwięcej. Jak mówi stare przysłowie, kto pyta, nie błądzi.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz