Materiał Partnera

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość?

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość?

Kwestią, jaka często pojawia się podczas zakładania spółki z o.o. jest pytanie o pełną księgowość. Większość przedsiębiorców chce jak najbardziej uprościć kwestie rozliczeń. Niestety w pewnych formach działalności ten wybór jest bardzo mocno ograniczony. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

Wymagania ustawowe

Nie da się ukryć, że złożoność działań w obrębie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dużo większa niż chociażby w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotyczy to także sposobu rozliczania z organami podatkowymi. Wymagania, jakie są stawiane przedsiębiorcom w tym zakresie, mogą wydawać się pewnym utrudnieniem. Dzieje się tak tylko na początku. Z biegiem czasu okazuje się, że taka forma działalności ma także sporo zalet.

Ustawa o rachunkowości oraz szereg dokumentów towarzyszących wyraźnie wskazują, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość. Metoda ta wykazuje się o wiele wyższym stopniem złożoności aniżeli uproszczona księgowość, która jest dostępna w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego czy też książki przychodów i rozchodów. Fundamentalną zasadą obowiązującą w spółce z o.o. jest konieczność ewidencjonowania każdej złotówki, jaka przewija się przez spółkę.

Sprawozdanie finansowe spółki

Zgodnie z przepisami prawa co roku spółka musi przygotować sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. W skład tego sprawozdania wchodzi:

  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • informacje dodatkowe.

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem wszystkich operacji finansowych, które zostały przeprowadzone przez firmę w roku poprzedzającym. Dokument ten jest źródłem podstawowych informacji na temat spółki.

Bilans prezentuje wszystkie aktywa i pasywa obrazujące stan majątku firmy. Stanowi on informację aktualną na dzień sporządzenia.

Informacje dodatkowe mają formę sprawozdania. Różnią się one w zależności od typu działalności. W informacjach dodatkowych powinny się znaleźć wszystkie dane, które nie zostały umieszczone we wcześniej wymienionych dokumentach.

Następnym wymogiem, obowiązującym w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jest prowadzenie raportów kasowych. Są w nich szczegółowo opisane wszystkie przepływy gotówkowe w firmie.

Wady i zalety pełnej księgowości

Dla większości przedsiębiorców największym utrudnieniem wynikającym z prowadzenia spółki z o.o. wydaje się konieczność szczegółowego udokumentowania każdej złotówki przepływającej przez firmę. Ponadto w przypadku chęci zasilenia spółki dodatkowym majątkiem niezbędne będzie udokumentowanie tego faktu. Odbywa się ono na drodze opłacenia nowych udziałów czy też podpisania stosownej umowy pożyczki. Do wad pełnej księgowości można także zaliczyć większy koszt obsługi.

Z drugiej strony mając na uwadze rozwój firmy oraz fakt, iż ilość i złożoność operacji będzie tylko rosła, należy stwierdzić, że prowadzenie pełnej księgowości będzie w tym przypadku bardzo korzystne. Tylko pełna księgowość daje bowiem kompleksowy obraz aktualnej sytuacji i tym samym umożliwia właściwe planowanie kolejnych działań oraz inwestycji.

Kwestią fundamentalną jest oczywiście prawidłowy wybór biura rachunkowego, które będzie w stanie prowadzić pełną księgowość dla spółki z o.o. Specjalizację w tym zakresie posiada biuro AMS Consult Sp. z o.o., które obsługuje firmy na terenie Krakowa oraz całego województwa małopolskiego. Ogromne doświadczenie oraz wiedza z zakresu rachunkowości daje gwarancję rzetelnie prowadzonej obsługi księgowej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz