Czy na dobudówkę trzeba mieć pozwolenie?

Czy na dobudówkę trzeba mieć pozwolenie?

Zanim przystąpisz do jakiejkolwiek budowy, warto dowiedzieć się, czy wymaga ona pozwolenia. Nie zgłoszenie prac budowlanych do urzędu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli budowa już istnieje, a Ty chcesz wykonać prace, które mają na celu dobudować do niej elementy, to czy uzyskanie pozwolenia jest niezbędne? Sprawdź, jak zakwalifikować dobudówkę i czy potrzebujesz na nią zgody.

Czym jest dobudówka?

Jeżeli wnętrze metrażu nieruchomości nie spełnia już swoich zadań, zawsze można postarać się o dobudówkę. Z zewnątrz nada ona budynkowi świeży charakter, a dodatkową przestrzeń wewnątrz wykorzystać można w ciekawy sposób. Dobudówka jest bardzo przydatną powierzchnią. Jednak nie zawsze decyzja inwestora o budowie nowej przestrzeni wystarcza. Dopilnować także trzeba wszystkich formalności, które związane są z nową przestrzenią.

Na początku należy rozróżnić dwa pojęcia. Remont to nie jest to samo co przebudowa. Prawo budowlane określa prace remontowe, jako roboty budowlane, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przebudowa zaś łączy się ze zmianą parametrów użytkowych lub technicznych obiektu budowlanego, który już istnieje. Dlatego też prace związane z przebudową wymagają pozwolenia na budowę – przeczytaj, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę.

Trzeba podkreślić, że budowa rozumiana jest poprzez rozbudowę, nadbudowę oraz odbudowę obiektu budowlanego. Zanim zabierzesz się za przeprowadzenie prac, musisz także mieć dobry projekt, który stworzy dla ciebie biuro projektów.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Aby otrzymać zezwolenie na dobudowę, niezbędny będzie wniosek, który złożyć należy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku dołączyć trzeba:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego i zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej;
  • decyzje o warunkach zabudowy – w przypadku kiedy nie ma obowiązującego planu miejscowego.

Rozpoczęcie i zakończenie budowy

Pamiętaj, że zarówno przy budowie domu, jak i przy rozpoczęciu prac związanych z przybudówką należy ustalić kierownika budowy. Na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac o podjęciu działań należy zawiadomić nadzór budowlany. Do zawiadomienia trzeba dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Zakończenie rozbudowy także należy zgłosić w urzędzie. Dobudówkę można zacząć użytkować po 21 dniach od zawiadomienia pod warunkiem, że urząd nie zgłosi sprzeciwu.

Czy dobudówka się opłaca?

Dobudówka to dodatkowa przestrzeń. Wykonanie jej jest tańsze niż wybudowanie nowego budynku. Najdroższy jest projekt. Projekt przewidujący dobudówkę musi bowiem obejmować, to co powstanie, jak i budynek istniejący. Powinien też zawierać ekspertyzę techniczną, mówiącą o stanie elementów konstrukcyjnych starego domu. Projekt musi być sporządzony przez osobę, która posiada stosowne uprawnienia.

Dobudówka rozwiązuje jednak dużo problemów i jest jedną z najbardziej opłacalnych form powiększenia przestrzeni. Wydatek wart jest inwestycji. 

Opracowanie:
Paulina
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (2)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz