Materiał Partnera

Czy kontrola jakości jest potrzebna?

Czy kontrola jakości jest potrzebna?

Różne przedsiębiorstwa, zakłady pracy, firmy budowlane poddają się procesowi kontroli jakości. Jest to cały szereg działań, mający na celu przetestowanie i sprawdzenie danego produktu, przy jednoczesnym odniesieniu wyników do określonych wymagań.

Znaczenie kontroli jakości

Każda firma, chcąca aktywnie działać i konkurować na rynku polskim, jak i za granicą, musi wyjść naprzeciw wysokim wymaganiom stawianym przez Klientów. Dotyczą one jakości, logistyki, gwarancji i elastyczności w realizacji zamówień. Nie tylko koszt wytworzenia i ostateczny produkt wpływają na powodzenie wśród Klientów, ale także relatywnie krótki czas reakcji przedsiębiorstwa na wahania na  rynku, zrozumienie i spełnienie oczekiwań Klienta oraz możliwość szybkiego dostosowania się do liczby zamówień. Dlatego stałym partnerem różnych przedsiębiorstw stają się firmy specjalizujące się w kontroli jakości. Aktywnie biorą udział w różnych procesach w firmach i mobilizują pracowników do poprawy jakości produkcji. Firmy te gwarantują również bezpieczeństwo, elastyczność i redukcję kosztów.

Ostatecznym odbiorcą produktu czy usługi jest Klient i to on dokonuje końcowej kontroli. Kontrola jakości ma trzy główne cele, którymi są:

  •  Identyfikacja problemu
  • Dostarczenie informacji do grupy kierownictwa
  • Eliminacja problemu

Często kontrola jakości i jej wyniki trafiają jedynie do grupy kierowniczej i w takim wypadku informacja o błędach i ich przyczynach nie dochodzi bezpośrednio do osób pracujących na linii produkcyjnej. Sterowanie jakością to następny etap ewolucji koncepcji jakości. W tym rozwiązaniu występuje bezpośrednie powiązanie pomiędzy inspektorem jakości a pracownikami. Kontrola  znajduje produkty wadliwe, a także stara się znaleźć przyczynę problemów. Informacja taka trafia do grupy kierowniczej, a także do pracowników produkcyjnych, którzy mogą usprawnić swoją pracę i cały proces produkcyjny.

Rola kontrolerów jakości

Każdy dostawca komponentów musi spełnić wysokie wymogi jakościowe. Niestety łatwo o ich niespełnienie, a to przysparza  sporych kosztów. Jeśli nagle wzrosną zamówienia, operator popełni błąd –  już proces produkcyjny się komplikuje. Gdy odbiorca otrzyma wadliwą dostawę, z której części nie mogą zostać użyte w dalszym procesie montażowym, zakład może zatrzymać produkcję na linii montażowej, ze względu na brak pewności co do jakości komponentów. I tu rodzi się miejsce dla zewnętrznych firm zajmujących się kontrolą jakości, tj. selekcją, naprawą i sortowaniem komponentów. Klient oczekuje natychmiastowego rozwiązania problemu i wtedy firma kontroli jakości  zabezpieczy ciągłość produkcji swojemu Klientowi.

Praca kontrolerów jakości pozwala uniknąć ogromnych kosztów, które powstałyby w wyniku błędnie zrealizowanego zamówienia dla Klienta. MJM Kontrol Serwis sp. z o.o. świadczy usługi związane z szeroko pojętą kontrolą jakości, współpracuje z przemysłem motoryzacyjnym, sektorem AGD i budowlanym. Pamiętaj! Wprowadzenie systematycznego monitoringu jakości pozwoli Ci na ochronę przed skutkami różnego rodzaju błędów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz