Materiał Partnera

Czy biegły rewident w przedsiębiorstwie to konieczność?

Czy biegły rewident w przedsiębiorstwie to konieczność?

Zawód biegłego rewidenta polega na przeprowadzeniu czynności rewizji, znanej również pod nazwą audytu finansowego,  mającego na celu ustalenie, czy jednostka przedstawia w sposób rzetelny swoją sytuację majątkową oraz wypracowany wynik finansowy. Biegły rewident nazywany jest również audytorem wewnętrznym firmy. Jakie jeszcze obowiązki wykonuje osoba pełniąca taką funkcję?

Zadania biegłego rewidenta


Biegły rewident to niewątpliwie jedna z osób, która może zagwarantować zwiększenie efektywności w firmie oraz ustalić jasny plan działania w przyszłości, ale co dokładnie należy do zadań osoby wykonującej ten zawód? Według ekspertów z Biura Rachunkowego Radek do jego obowiązków można zaliczyć m.in.: badanie bilansu, przeprowadzanie przeglądów ksiąg rachunkowych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych, doradztwo oraz przeprowadzanie szkoleń w zakresie podatków i rachunkowości, profesjonalne doradztwo w procesach przekształcenia, połączenia i podziału spółek, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Biegli rewidenci powinni być przygotowani na wszelkie zadania związane z działalnością firmy. Często po konsultacji z klientem pojawiają się zupełnie nowe problemy, które powinni traktować jak wyzwania, zwiększające ich elastyczność i rozwój.

Cechy dobrego biegłego rewidenta

Każdy zawód posiada etos cech charakteru, którym powinien kierować się w pełni profesjonalny i skuteczny pracownik. Co w skład etosu wchodzi w przypadku biegłego rewidenta?

  • Rzetelność w wykonywaniu obowiązków – jest to pierwsza pozycja, którą powinien kierować się audytor. Przeprowadzenie odpowiedniego badania nie jest możliwe bez wcześniejszego przygotowania wiedzy na temat działalności badanej jednostki.

  • Obiektywność – kolejną ważną cechą jest bezstronność audytora. Badanie powinna przeprowadzać osoba z zewnątrz, która nie ma ukształtowanego obrazu na temat działania firmy. Uczucia oraz wspomnienia mogą wpływać ambiwalentnie na ocenę końcową audytu.

  • Umiejętność w prawidłowej ocenie faktów – w badaniu mogą znajdować się tylko i wyłącznie opisy sytuacji, które mają stan faktyczny w przedsiębiorstwie. Wykluczone jest umieszczanie tam przypuszczeń, hipotez czy domysłów.


Oczywiście można wyróżnić oczywiście więcej zalet, którymi powinien odznaczać się ten zawód, ale wszystkie powinny składać się przede wszystkim na odpowiednie i profesjonalne podejście do klienta. Wysoki standard oferowanych usług przejawiany m.in. przez terminowość i sposób komunikacji będzie skutkować coraz lepszą pozycją określonego pracownika. Najlepszym sposobem na sprawdzenie jakości usług jest przeanalizowanie opinii na temat audytora np. w mediach społecznościowych czy na portalach branżowych.

Opracowanie:
Żory, Miarki 54
tel. 32 435 07 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz