Materiał Partnera

Częste błędy popełniane podczas tłumaczenia tekstów technicznych

Częste błędy popełniane podczas tłumaczenia tekstów technicznych

Tłumaczenie tekstów technicznych opiera się nie tyle na finezji językowej, co na precyzji słowa. Okazuje się bowiem, że jest to dziedzina w której nawet niewielki błąd logiczny czy merytoryczny, może zaważyć na reputacji biura tłumaczeń, które w sposób nieprecyzyjny i niedbały zrealizowało konkretne zlecenie. Jakie mogą być największe przeoczenia w tym obszarze?

Tłumaczenie dosłowne

Zdarza się, że stadium rozwoju języka w konkretnej dziedzinie, w danym kręgu kulturowym, może nie przystawać rozwojowi samej dziedziny. Stawia to przed translatorem poważne zadanie odnośnie tego, jak przetłumaczyć pojęcia, które czasem są nieprzetłumaczalne, bądź nie istnieją w danym języku. Błędem nowicjuszy jest przekładanie ich w sposób w pełni dosłowny, co często doprowadza do nonsensów i braku precyzji, która w tego typu tekstach powinna być absolutnym kluczem. Dlatego tak ważne jest wyczucie tłumacza, a także znajomość specyfiki konkretnego tematu po to, aby był on w stanie w sposób jak najwierniejszy i jak najbliższy oryginałowi ująć konkretne zagadnienie.

Pomijanie niuansów kulturowych

Kontekst kulturowy ważny jest nie tylko w kontaktach międzyludzkich, ale pojawia się oczywiście także w słowie pisanym. Dlatego też zwroty idiomatyczne, albo występujące tylko w danym języku na poziomie kulturowym, wymagają szczególnej uwagi tłumacza. Zgadza się z tym Sebastian Tworek z biura tłumaczeń specjalistycznych Xenowrite z Warszawy, który zauważa, że operowanie na poziomie niuansów i drugiego dna, wymagane jest także w pismach o wartości dokumentalnej, choć idiomy pojawiają się w nich zdecydowanie rzadziej niż w publikacjach popularnonaukowych.

Niezrozumienie tematu

Powszechnie uważa się, że dogłębne zrozumienie przez tłumacza przekładanego obszaru jest ważniejsze, aniżeli jego lotność posługiwania się którymkolwiek z języków. Dlaczego? Powodem jest to, że teksty techniczne niosą za sobą unikalną wartość pod względem precyzji ujęcia konkretnego tematu. Jeśli natomiast specjalistyczne słownictwo jest nam zupełnie nieznane, bądź nie rozumiemy jego tajników, to może dojść do poważnych przeoczeń i nieporozumień mogących ostatecznie wpłynąć na odbiór tekstu przez osoby do których jest on kierowany.

Błędy techniczne

Zupełnie osobna kwestia obejmuje wszelkiego rodzaju błędy techniczne na które musi uważać każdy tłumacz, niezależnie od rodzaju tekstu z jakim się mierzy. Często widocznym niedociągnięciem jest choćby stosowanie w przekładzie zdań tej samej długości, co w oryginale. Nie zawsze jest to jednak odpowiednie posunięcie, może bowiem doprowadzić do zawoalowania przekazu i skutku zupełnie odwrotnego, polegającego na niezrozumieniu konkretnej kwestii. Problemem jest także interpunkcja. Ona również powinna być stosowana w umiejętny sposób, w subtelny sposób wpływa bowiem na ostateczne zrozumienie wypowiedzi.

Tłumaczenie dokumentów, tekstów technicznych i innych pism specjalistycznych, stanowi trudne zadanie wymagające niezwykłej precyzji i umiejętności celnego wypowiadania się za pośrednictwem słowa pisanego. Jak jednak widać, zważając na kilka podstawowych elementów, można uchronić się przed najbardziej popularnymi błędami mogącymi zaważyć na jakości tłumaczenia.

Opracowanie:
Warszawa, ks. Sztuki 7 lok. 18
tel. 693 555 330
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz