Materiał Partnera

Co zmieni się od 2018 r. w rozliczeniach z ZUS?

Co zmieni się od 2018 r. w rozliczeniach z ZUS?

Przepisy związane z podatkami i rozliczeniami mają to do siebie, że bardzo często się zmieniają. Tak też będzie w 2018 roku. Już od stycznia tego roku zmienia się sposób rozliczania składek ZUS. Do tej pory przedsiębiorcy płacili na oddzielne rachunki każdą ze składek: społeczną, zdrowotną czy tę na Fundusz Pracy. Teraz funkcjonować będzie jedno, wspólne konto do rozliczeń.

Kto jest płatnikiem ZUS?

Składki na ZUS musi odprowadzać każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Obowiązek ten dotyczy właścicieli zarówno jednoosobowych firm, jak i spółek cywilnych czy jawnych. Ale odprowadzenie ZUS za siebie to nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników lub współpracuje ze zleceniobiorcami na podstawie umów zlecenia, jest zobowiązane również do płacenia składek za te osoby.

W jakiej wysokości są składki ZUS? Ostateczna kwota zależy od wielu czynników. Do tych najważniejszych można zaliczyć:

  • długość działalności pracodawcy na rynku – przez pierwsze 3 lata od rejestracji firmy pracodawca może odprowadzać za siebie tzw. „mały ZUS”, po tym okresie minimalna wysokość składek oscyluje ok. 1100 zł (wartość ta zmienia się każdego roku),
  • formę zatrudnienia pracownika – choć „ozusowane” są zarówno umowy o pracę, jak i te zlecenia, sposób naliczania składek zależy od struktury zatrudnienia danego pracownika czy wysokości łącznej wszystkich osiąganych dochodów,
  • wiek pracownika – gdy ten jest już na emeryturze, składki również nalicza się w nieco inny sposób.

Zawiłe? Dla „przeciętnego zjadacza chleba” z całą pewnością tak. Zwłaszcza że przepisy zmieniają się z roku na rok. Dlatego większość przedsiębiorców korzysta z pomocy biur rachunkowych, takich jak Biuro Rachunkowe Dot, Bożenna Pokropek. Księgowa zadba zarówno o dokonanie terminowych zgłoszeń do ZUS, jak i precyzyjne obliczenie łącznej wartości każdego ze składników składki. Warto wspomnieć przy tym, że składki są płacone łącznie – od wszystkich pracowników i zleceniobiorców, a nie oddzielnie za każdego z nich.

Co zmienia się od 2018 roku?

Rozliczenia ZUS zostaną uproszczone. Do tej pory składniki składki ZUS były płacone oddzielnie na 4 różne konta (ZUS 51, ZUS 52, ZUS 53 i ZUS 54). Od 2018 roku obowiązywać będzie jedno, wspólne konto ZUS. Na to konto przelewane będą łącznie wszystkie składki – zarówno społeczne, zdrowotne, jak i na Fundusz Pracy i FGŚP. Każdy płatnik otrzyma indywidualny numer konta do rozliczeń, które będzie jednocześnie jego identyfikatorem.

Planowana zmiana ma:

  • uprościć identyfikację płatnika,
  • ułatwić dokonywanie przelewów składek ZUS,
  • obniżyć koszty bankowe związane z realizacją przelewów do ZUS,
  • uprościć proces rozliczania ZUS,
  • ułatwić ZUS odzyskiwanie zaległych składek – zdarza się, że pracodawcy pomijają płacenie niektórych składników, utrzymując np. jedynie regularność opłaty składki zdrowotnej; zmiana ma zapobiec takim nadużyciom.

Oceń artykuł (1)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz