Materiał Partnera

Co zawiera projekt budowy/przebudowy drogi?

Co zawiera projekt budowy/przebudowy drogi?

Projekty budowlano-wykonawcze wznoszenia lub przebudowy dróg są bardzo skomplikowane. Wymagają one od biur projektowych posiadania m.in. specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na wykonanie precyzyjnych map. Budowa drogi to, zatem skomplikowany proces złożonej współpracy urzędów, ekip wykonawczych i podwykonawczych, architektów, geologów, geodetów, firm montujących instalacje, dostawców materiałów budowlanych w tym prefabrykatów betonowych, firm transportowych, a także wspomnianych już biur projektowych.

Bez odpowiedniej dokumentacji określającej m.in. procesy logistyczne, wykorzystanie danych materiałów, harmonogramu prac budowlanych, nie można by było przeprowadzić żadnej inwestycji – a zwłaszcza tej dotyczącej zamówień publicznych.

Część opisowa i rysunkowa budowy/przebudowy drogi

Najważniejszymi składowymi projektu budowlano-wykonawczego związanego z przebudową bądź budową dróg są: części opisowa (wymagania ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne) oraz część rysunkowa. Tego typu działania projektowe i opisowe wykonują firmy takie jak biuro projektowe Motyles, które podejmują się również prac związany z nadzorem inwestorskim dla drogownictwa (wymieniona firma, ma za sobą wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji drogowych: np. dróg powiatu włocławskiego). Części opisowa i rysunkowa powinna zawierać w szczególności następujące wytyczne:

  • mapę zagospodarowania terenu,
  • naniesione elementy zbrojenia projektowanego i już istniejącego,
  • projekt opisowy i rysunkowy drogi, mostu, przepustów, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, czy zieleni,
  • projekty obiektów towarzyszących drogom: oświetlenie, monitoring,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • zasady organizowania ruchu podczas różnych etapów budowy,
  • specyfikacje techniczne całego procesu budowlanego m.in.: odtworzenie tras i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszyw, podbudowa z betonu czy wykonawstwo krawężników itd.,
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe,
  • nwentaryzację obiektów architektonicznych,
  • oraz wiele innych ważnych dla realizacji inwestycji składowych.

Przykładowe etapy właściwe przebudowy drogi

Etapy właściwe budowy drogi różnią się w zależności od rodzaju gleby, na którym wznoszona jest jezdnia, a także od złożoności inwestycji, ukształtowania terenu czy budżetu. Przykładowy etap właściwy przebudowy drogi zawiera jednak takie działania ekip wykonawczych – wedle wcześniej wykonanego projektu drogi – jak między innymi: usunięcie warstwy humusu, a w przypadku remontu starych dróg asfaltowych skruszenie starej nawierzchni, zagęszczenie gruntu rodzimego i nadanie drodze odpowiedniego profilu, stabilizacja gruntu (np. poprzez cement portlandzki), odpowiednie mieszanie gruntu z cementem, nadanie korpusowi drogi profilu, założenie warstwy ścieralnej (masa bitumiczna).

Warto również poznać uogólnione zasady konstruowania nawierzchni drogi, których działania są dokładnie opisane w projektach budowy/przebudowy dróg: odhumusowanie jezdni i poboczy drogi, wykonanie poboczy z poborem kruszywa na korpus drogi, wykonanie koryta umożliwiające przywrócenie właściwej geometrii korpusu, wykonanie nawierzchni drogi, a także zagęszczenie mechaniczne konstrukcji i nawierzchni drogi.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz